Láska ≠ násilie

OZ Žena v tiesni realizuje od augusta 2013 do novembra 2015 projekt Láska ≠ násilie.

"Projekt Láska ≠ násilie bol podporený sumou 65 163 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Láska ≠ násilie je Posilnenie zraniteľných skupín".

Odkazy na webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org , www.norwaygrants.org, a správcu programu: www.osf.sk, www.eeango.sk

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd Eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu prebiehať až do roku 2016.

Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež, súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.

Viac informácií o projekte a jeho priebehu v sekcii Láska ? násilie.

Krízová linka

Prevádzku krízovej telefonickej linky od 5.3.2013 do 30.11.2013 realizujeme s finančným prispením mesta Martin a od 20.5.2013 do 30.11.2013 aj mesta Vrútky.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu

25. november – 10.december 2012

Radi by sme Vás pozvali pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách (25. november 2012) na verejné zhromaždenie pod názvom „Vypískajme násilie“ vo viacerých mestách na Slovensku. V Martine sa uskutoční 25. 11. o 18hod pred OC Tulip pod záštitou MVO Fenestra a oz Žena v tiesni. Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom chceme podporiť ľudí aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali.

Zároveň Vás chceme pozvať dňa 25.11.2012 na verejné zhromaždenie VYPÍSKAJME NÁSILIE o 18 hod pred OC Tulip. Na kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách nadväzuje Výstava - Vystúp z kruhu násilia, ktorá sa bude konať v OC Tulip v Martine dňa 25.11.2012 od 15 hodiny. Budeme radi, keď nás svojou účasťou podporíte. Viac informácií nájdete na www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/.

Radi by sme Vás upozornili na prebiehajúcu súťaž pre Vašich študentov. Pri príležitosti Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, mimovládna organizácia Fenestra vyhlasuje súťaž „Násilie páchané na ženách nie je IN - KONAJME“. Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí majú chuť prispieť k zmene postojov slovenskej verejnosti k tomuto závažnému spoločenskému problému.

  • Predstavte si ako by vyzeralo Slovensko bez násilia páchaného na ženách a dievčatách
  • Uvažujte pozitívne o konceptoch rodovej rovnosti, rôznorodosti a rešpektu
  • Využite svoju predstavivosť a umelecké schopnosti, aby ste vyjadrili postoj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách

Práce môžete posielať do 15. decembra 2012, hlasovanie verejnosti bude uzavreté 30. decembra 2012 o polnoci, výsledky súťaže budú vyhlásené 15. januára 2013, víťazné práce budú vystavené 14. februára v Bratislave. Viac info nájdete na www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/.

Kampaň organizuje mimovládna organizácia Fenestra v spolupráci so Slovensko-českým ženským fondom Bratislava, OZ Žena v tiesni Martin, OZ Pomoc rodine Michalovce, OZ Progresfem Poprad, ZZŽ MyMamy Prešov a Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves. Kampaň realizujeme vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Hlavným mediálnym partnerom kampane je Rozhlas a televízia Slovenska.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank