Vypískajme násilie - Umlčané svedkyne

Radi by sme Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách pozvali na verejné zhromaždenie pod názvom Vypískajme násilie a výstavu Umlčané svedkyne, ktoré sa tak, ako po iné roky, uskutočnia vo viacerých mestách na Slovensku v rámci celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. V Martine sa verejné zhromaždenia a tiež výstava uskutočnia dňa 5.12.2016 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch OC Tulip Martin pod záštitou MVO Fenestra a občianskeho združenia Žena v tiesni.

Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Takýmto spôsobom chceme podporiť ľudí aby neboli ľahostajní, aby sa angažovali a konali. Táto kampaň je pre nás všetkých prípežitosť na prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sa bude v OC Tulip Martin realizovať v čase od 13:00 do 17:00 formou výstavy Umlčané svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Následne verejnosť bude môcť svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách vyjadriť na verejnom zhromaždení Vypískajme násilie pred OC Tulip Martin o 17:00.

Budeme radi, keď nás svojou účasťou podporíte.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank