Spoločné ciele

Projekt Spoločné ciele bol zameraný na poskytovanie špecializovaných odborných služieb pre ženy zažívajúce násilie, ako aj na zvyšovanie kvality týchto služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a výmenu skúseností pomáhajúcich organizácií podieľajúcich sa na projekte. Hlavným prijímateľom projekt bolo OZ Pomoc ohrozeným deťom. Ako partnerská organizácia sa na projekte podieľalo aj oz ŽENA V TIESNI. O výsledkoch projektu bude informovať Pomoc ohrozeným deťom na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať 4.5.2017 o 11:00 na Mokrohájskej ulici 3 v Bratislave (areál Spojenej školy Gaudeamus).

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Spoločné ciele

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank