Krízová linka

Násilie páchané na Vás môže u Vás vyvolať pocity hanby, viny, strachu, neistoty. Telefonický kontakt môže byť pre Vás rýchla forma ako získať informácie a ostať v anonymite. Nikto Vás nebude súdiť. Chceme Vám pomôcť. Pre nás ste dôležitá VY. Je len na Vás ,či nám zavoláte.

Krízová linka je špecializovaná na pomoc pre ženy, ktoré zažívajú násilie a pre osoby zažívajúce násilie v rodine. Volať môžete anonymne. Získané informácie sú dôverné.

Cieľom krízovej linky je zabezpečiť odbornú pomoc ženám po útoku - zažívajúcim násilie (psychické, fyzické, ekonomické, sexuálne). Pomôžeme Vám zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, naštartovať proces odpútania sa od zneužívateľa, prípadne nasmerovať k špecialistovi. Pokúsime sa Vám vytvoriť šancu potrebnú na znovuvybudovanie si plnohodnotného života.

Krízová linka poskytuje služby:

 • krízovú intervencia;
 • sociálne poradenstvo;
 • právne poradenstvo;
 • psychologické poradenstvo.

Čo môžete očakávať, keď zavoláte na našu krízovú linku:

 • vypočutie a pomoc orientovať sa v aktuálnej situácii;
 • u nás nájdete porozumenie a dôveru;
 • strániacu pomoc: za násilie je zodpovedný, ten kto ho pácha, nie vy!
 • aktívne riešenie situácie;
 • pomoc pri zostavení individuálneho bezpečnostného plánu.;
 • praktické rady a pomoc pri hľadaní ďalších vhodných postupov;
 • informácie z oblasti sociálnej, právnej a trestnej.

Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky máte možnosť v krízových a života ohrozujúcich situáciách volať s odbornou poradkyňou. Takto môžete rýchlo, bezpečne a bezplatne (stačí, keď prezvoníte na jedno z mobilných čísel a poradkyňa Vám zavolá späť) dostať erudovanú pomoc a podporu. Podľa potreby môžete sebe alebo svojim blízkym na diaľku zabezpečiť náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu...).

KRÍZOVÁ LINKA

pondelok – piatok
od 7:30 do 15:30 hod.

0907 346 374
0911 346 374

Ak Vám nevyhovuje telefonický kontakt, môžte sa na nás nakontaktovať prostredníctvom emailu (oz.zenavtiesni@tipnet.sk). Emailové poradenstvo poskytujeme anonymne ženám, ktoré zažívajú násilie alebo osobám jej blízkym, ktoré hľadajú pre ňu pomoc.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank