Terapia detí

Prítomnosť násilia v rodine ovplyvňuje zdravie, psychiku a vývin detí, jeho pohľad na rodinu i budúceho partnera, narúša vzťah medzi matkou a dieťaťom, v budúcnosti až 50% chlapcov môže opakovať násilné konanie svojho rodiča, 50% dievčat si môže na základe vzoru v rodine nájsť násilníckeho partnera. Dôsledky zažívaného násilia u detí je možné zmierniť vhodne zvolenou terapiou.

Jedným z dopadov násilia je narušenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom, na jeho posilnenie, prehĺbenie a skvalitnenie je vhodná filiálna terapia. Ide o tréning rodičovských zručností pre matky s deťmi, ktorá sa uskutočňuje metódou hravej terapie. Tréning pozostáva z 10 teoretických stretnutí rodiča s terapeutom v rozsahu jedenkrát týždenne a minimálne sedem predpísaných hrových polhodiniek rodiča so svojím dieťaťom v rozsahu tiež jedenkrát týždenne.

Táto terapia je vhodná pre detí do 10 rokov, napomôže Vám lepšie porozumieť Vášmu dieťaťu, identifikovať jeho pocity, potreby, vytvorí priestor pre vzájomnú interakciu (preukázanie, že Vám na ňom záleží, má vo Vás istotu, že ono nie je zodpovedné a trestané za situáciu doma).

Individuálna terapia so staršími deťmi pod vedením odbornej pracovníčky napomôže dieťaťu zorientovať sa a vyrovnať sa s rodinnou situáciou. Terapeutická práca poskytne možnosť deťom hovoriť o násilí, prezentovať vlastné pocity v bezpečnom prostredí poradne a následná práca s jeho pocitmi a potrebami.

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank