Užitočné odkazy

Subjekt kontakt adresy WWW

ŽILINSKÝ KRAJ

Áno pre život Rajecké Teplice
DOR, útulok (n.o.)
041/54 98 094, 54 24 434 Riečna 10
015 15 Rajecké Teplice
www.ano.host.sk
Dom Charitas sv. Kláry LM
Útulok, krízové stredisko
044/56 21 932     Borbisova 385
Liptovský Mikuláš
03101
 
Dafné Žilina
Centrum prevencie a pomoci
041/56 40 696, 76 31 222
0905 483 098, 0903 155 741
Námestie š. Štúra 1
010 01 Žilina
www.dafne.sk
dafne@dafne.sk
Lumen Čadca KS, DOR 041/43 35 789
0904625784
Ul. SNP 742 bl.c., Čadca  
Náruč Žilina
Detské krízové centrum
041/51 66 543 Zádubie 56
010 03 Žilina
www.naruc.sk
naruc@nextra.sk
Via Dolný Kubín DOR, KS 043/58 62 350 Záskalická 907
026 01 Dolný Kubín
 
Útulok Štart– Žilina 041/7645292 nonstop 
041/7645293
Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina dd.dss.utulok@stonline.sk
Žena v tiesni Martin
Občianske združenie
043/42 20 853
0907 346 374
P. O. BOX 70
036 01 Martin
oz.zenavtiesni@tipnet.sk

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Aliancia žien Slovenska 02/5245 036
0903 519 550
Šancová 82, 811 05 BA, alianciazien@alianciazien.sk
www.alianciazien.sk
Brána do života 02/6241 0469
0910 992 041
0915 439 245
Medveďovej 4, 851 01 BA branadozivota@branadozivota.sk
pomoc@branadozivota.sk
www.branadozivota.sk
Centrum Nádej (OZ POD) 02/6224 9914 (-7877)
0905 463 425
 Švabinského 7, 851 01 BA centrum.nadej@centrum.sk
www.centrumnadej.sk
Detské centrum Kľúčik 02/5441 1461
6345 2030
0904 609 247, 0903 479 186
Pifflova 10, 851 01 BA ozdck@centrum.sk
www.jasle.sk
jasle@jasle.sk
Dúha – krízové stredisko
(OZ Domov – Dúha)
02/45523 077
0918 824 247
Pavlovova 5, 821 07 BA domovduha@domovduha.sk
www.domovduha.sk
Maják Nádeje 02/52626 701
0911 526 267
Karpatská 24, 811 05 BA majaknadeje@stonline.sk
AZYLOVÉ CENTRUM BETÁNIA  Malacky (Križovatky n.o.) 034/7722457, 0908 441 586   centrumbetania@mail.t-com.sk
Labyrint OZ 0908 710 890, 02/45526 862
(po., št. 16:00 – 18:00 hod.)
Priekopnícka 17, BA
Petofiho 53, 821 06 BA
www.oz-labyrint.sk 
sykorova@stonline.sk
Možnosť vošby 02 5443 0889 Medená 5, 811 02 Bratislava http://moznostvolby.wordpress.com/

PREŠOVSKÝ KRAJ

ZZŽ MYMAMY (Prešov) 0911 444 991 Okružná 32, 080 01 Prešov www.mymamy.sk
Alžbetka, n.o. (SNV) 053/442 44 35
053/429 89 73, 4,
Školská 4 052 01 Spišská Nová Ves alzbetka_no@pobox.sk
sedlakova@pobox.sk www.alzbetka-no.sk  
OZ Pro Familia (Humenné) 057 / 775 44 17 Sokolovská 2/0, 066 01 Humenné profamiliahe@nextra.sk www.profamilia.sk  
Dom Charitas sv. Jozefa
(Spišská Nová Ves)
0908 560 052, 0902 095 817
053/442 83 66, 053/446 71 89
J. Wolkera 41 052 01 Spišská Nová Ves  

TRNAVSKÝ KRAJ

Azylový dom Emauzy  (Holíč)
Križovatky n.o,
0905 579 940
034/6683 110
Záhradná 3,
909 01 Skalica
krizovatky@ba.telecom.sk
emauzy@stonline.sk
Útulok sv. Anny (Hlohovec) 033/7424 686
0905 828 257
Podzámska 4, Hlohovec pokojadobro@stonline.sk
Centrum pre rodinu (Trnava) 033/5513 737
033/5511 079
Tehelná 4, 91701 Trnava  
Účelové zariadenie
"DOMUN"(Piešťany)
033/77276 87 Bodona 55, 921 01 Piešťany domum@kios.sk www.pieskany.sk
Útulok pre matky s de�mi, DORKA  (okr. Prievidza) 046/5475 376
0904 555 652
F. Nádaždyho 4
972 51 Handlová
OZHviezdička (Mojtín - PB) 0902 656 202 Mojtin 15 020 72 hviezdicka.domov@centrum.sk

NITRIANSKÝ KRAJ

DKC Slniečko (OZ Slonad) Nitra 037/6585 190 (-190)
0908 708 157 
Mostná 15, 949 01 Nitra centrumslniecko@stonline.sk
 www.centrumslniecko.sk 
Zátišie - prameň nádeje,
n.o. (Nitra)
037/741 88 22
0905 585 676
Chmešová dolina 32, Nitra zatisie-pramennadeje@mail.t-com.sk
OZ Vzájomnosť
(Nemčice, pri Topoščanoch)
0907 287 041
0905 444 145
0915 721 116 
Hlohovská cesta 111
Piešťanská 278/59
955 01 Nemčfice
csp@wircom.sk T
www.vzájomnosť.sk
Krízové centrum
(Bošany, pri Topoščanoch)
 046/5426 053 Škultétyho 246/9
956 18 
 

TRENČIANSKÝ KRAJ

SKC Dotyk, Beckov, 0903 704 784, 0902 175 717
032/777 7374
Beckov 87
916 38 Beckov
trencin@dotyk.sk
www.dotyk.sk  
Orchidea n.o. Prievidza 038/5426 500 (non stop)
0911 208 126, 046/5426 053
0915 145 177
Necpalská 32, 971 01 Prievidza  

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Únia žien Slovenska
(Rimavská Sobota)
047/562 17 27 Bottova 13 979 01 Rimavská Sobota skola@szsrs.edu.sk
OZ Miesto pre teba
(Žiar nad Hronom)
045/672 61 70 Nám. Matice slovenskej 4 965 01 Žiar nad Hronom miestopreteba@stonline.sk 
Združenie žien Slovenska (Zvolen) 045/532 69 90
0911 029 388
Švermova 39, 960 92 Zvolen zzszvolen@gmail.com
www.zss.sk
Centrum Srdiečko (BB) 048/413 11 41 (-56)
0905763291
Mládežnícka 34 (budova KPPP) 974 01 BB signalohrozenia@pobox.sk 
www.centrumsrdiecko.sk
Signál ohrozenia Centrum Srdiečko (BB) 048/413 11 41 (-56) Mládežnícka 34 (budova KPPP) 974 01 BB signalohrozenia@pobox.sk
www.centrumsrdiecko.sk

KOŠICKÝ KRAJ

ZZŽ Fenestra (Košice) 055/625 62 37
0911 440 808
P.O. Box F-12, 04292 Košice fenestra@fenestra.sk www.fenestra.sk
OZ Pomoc rodine (Michalovce) 056/688 44 71 (-72)
056/688 44 73 , 0908 954 873
Nám. Osloboditešov 77 071 01, Michalovce pomocrodine@centrum.sk
www.pomocrodine.sk  
Facilitas n.o. (Košice) 055/674 12 40
0907 933 214
Spišské námestie 4
040 01 Košice
www.cassovia.sk
SČK Maják (Trebišov) 056/672 24 95 (7:30 - 15:30) M.R. Štefánika 206 075 01 Trebišov sus.trebisov@redcross.sk www.redcross.sk 
Útulok Kotva, n.o. 0918 457 217, 0905 613 149 Palárikova 77, Trebišov  
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank