Poznám obeť násilia

Násilie na ženách sa odohráva za zavretými dverami domácnosti. Množstvo ľudí sa stále dištancuje od pomoci žene zažívajúcej násilie od partnera a tvrdí, že je to len vec rodiny – manželov, ktorý si musia svoje problémy vyriešiť sami. Žena tak ostáva so svojím problémom sama. Mnohé naše kamarátky, známe, kolegyne, susedy zažívajú násilie, ale boja sa o ňom hovoriť. Už tým, že ste vyhľadali naše stránky, dávate najavo, že chcete pomôcť.

Nie ste si istý, či ide o osobu zažívajúcu násilie? Pomôžu Vám nasledujúce indície, ktoré zažíva žena, na ktorej je páchané násilie:

 • Izolácia, žena sa nemôže stretávať s rodinou alebo priateľmi.
 • Partner je žiarlivý, príliš majetnícky.
 • Partner kontroluje jej osobné veci, telefón, e-mail.
 • Má modriny alebo iné zranenia, ktorých vznik nevie vysvetliť alebo sa zranenia opakujú a vysvetlenie nie je dostatočné.
 • Má strach z reakcií svojho partnera.
 • Ospravedlňuje násilné chovanie alebo ho bagatelizuje.
 • Nemá prístup k financiám, musí si ich pýtať.

Pre osobu, ktorá o násilí v rodine vie, je často ťažké opýtať sa na násilie ženy tak, aby sa jej nedotkli, nezranili ju. Môžete mať pocit strachu, obavy ako bude reagovať. Napriek tomu je dôležité prelomiť bariéru mlčania a citlivo sa na násilie v rodine opýtať. Žena sa za násilie často hanbí, schováva ho a minimalizuje jeho dopady. Pomenovanie problému a nasmerovanie k jeho riešeniu môže pomôcť žene cyklus násilia zastaviť.

Ak ste sa rozhodli o svojom podozrení so ženou hovoriť tak:

 • násilí pomenujte pravým menom,
 • podporte ženu v tom, aby vyhľadala odbornú pomoc;
 • buďte pozorný poslucháč;
 • nehodnoťte jej správanie (ľudia majú tendenciu reagovať vetami „naozaj je až taký...“, „to nie je možné“, „prečo si už dávno niečo nepovedala“ ..., takáto reakcia môže ženu odradiť, zneistiť).

Čo môžete urobiť, ak poznáte vo svojom okolí osobu ohrozenú násilím

 • nesprávajte sa ľahostajne, lebo vaša ľahostajnosť umožňuje iným páchať násilie,
 • povzbudzujte ženu zažívajúcu násilie, aby o násilí hovorila,
 • dajte žene najavo, že mnoho žien zažíva podobnú situáciu a že každá situácia má nejaké riešenie,
 • dôverujte jej, nebagatelizujte jej problém, stojte na jej strane, neospravedlňujte násilníka,
 • povedzte jej, že si nikto nezaslúži, aby bol vystavovaný násiliu,
 • do ničoho ženu nenúťte, ona sama sa musí rozhodnúť, čo urobí,
 • ponúknite jej, že u Vás môže v prípade ohrozenia prespať,
 • ponúknite jej pomoc (napr. asistencia k lekárovi, k polícii, k advokátovi),
 • pomôžte jej ohlásiť útok na polícii, ak sa pre takéto riešenie rozhodne,
 • pokiaľ sú svedkami alebo priamymi obeťami násilia maloleté deti, hovorte o násilí /týraní na deťoch, že by o celej situácii mala informovať Oddelenie sociálno- právnej ochrany a kurately detí/.
 • povedzte jej, že nikto nemôže násilie zvládnuť sám a poskytnite jej kontakty na odborníkov,
 • snažte sa dozvedieť, čo najviac o problematike násilia v rodine,
 • nekonfrontujte sa s násilníkom,
 • pomôžte žene vytvoriť bezpečnostný plán.

Nezabudnite, za násilie môže vždy len ten, kto ho pácha!

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank