Bezpečnostný plán

Máte právo žiť bez násilia, nikto nemá právo Vám ubližovať!

Ak žijete dlhodobo v násilníckom vzťahu, máte vytvorených viacero stratégii, ako prežiť s deťmi v násilníckom vzťahu. Nie všetky dole spomenuté návrhy Vám budú vyhovovať, alebo budú vo vašej situácii možné, je ich potrebné vnímať ako inšpiráciu na zvýšenie bezpečnosti.

 • Dopredu si naplánujte, premyslite únikové cesty zo všetkých dverí a okien.
 • Vopred si rozmyslite, kam pôjdete, ak sa dostanete von z bytu alebo z domu.
 • Dohodnite si so susedmi signál, znamenie, ktoré bude signalizovať, že potrebujete pomoc a majú volať políciu napr. krik, búchanie na stenu, ... .
 • Naučte deti používať telefón a zavolať políciu, deti by mali vedieť, kde je v byte bezpečné miesto – izba, ktorá sa dá zamknúť, alebo ako utiecť k susedom, pokiaľ by potrebovali pomoc. Vysvetlite deťom, že ich úlohou je zostať v bezpečí a nie brániť alebo chrániť vás.
 • Zdôverte sa priateľom alebo príbuzným, ktorým dôverujete, od ktorých môžete dostať aspoň krátkodobú pomoc.
 • Uschovajte si lekárske správy o násilí, dôležité dokumenty mimo domov, dosah násilníka.
 • Majte pripravenú finančnú rezervu na cestovanie, prenocovanie, stravu, drobné na autobus.
 • Zabaľte si pohotovostnú tašku s peniazmi, oblečením, liekmi a dôležitými dokumentmi.
 • Pokiaľ je to možné neodchádzajte bez detí.
 • Veci, na ktorých vám záleží (fotky, hodnotné veci) odneste mimo domu.
 • Ak chcete od násilníka odísť – odsťahovať sa, naplánujte si to tak, keď nebude dlhšie doma (v práci, na služobnej ceste, ...), kam idete povedzte iba ľudom, ktorým dôverujete.
 • Kontaktujte krízové centrum vo Vašom okolí, ktoré Vám pomôže riešiť situáciu.

PRI ODCHODE OD NÁSILNÍKA SI ZOBERTE SO SEBOU:

 • občiansky preukaz, pas
 • kartičku poistenca (svoju a detí)
 • sobášny list
 • rodné listy (svoj a detí)
 • vodičský a technický preukaz
 • peniaze, kreditné karty, vkladné knižky
 • kľúče od bytu, domu, auta
 • lieky
 • doklady o násilí (lekárske záznamy)
 • dokumenty o byte, dome, pôžičke, hypotéke, nájomnú zmluvu
 • náhradné oblečenie
 • veci citovej hodnoty.
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank