Podporili nás

ZASK BBSK
CSOB Pontis
Martin Vrutky
UradVlady Zenfond
City
Ministerstvovnutra elektrizacna
SPP UPSVaR
ecco
Nadácia otvorenej spoločnosti EEA Grants

Ďakujeme!

 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank