Štokholmský syndróm

Žena, na ktorej je páchané násilie sa nachádza v špecifickom emocionálnom vzťahu – mimoriadne silnej moci, voči ktorej je bezmocná. Pozorovaním sa u žien zistili rovnaké prejavy a symptómy ako u ľudí, ktorí prežili koncentračné a zajatecké tábory, boli obeťami únosov, prepadov alebo prežili prírodné katastrofy. Jedným zo znakov tohto špecifického emocionálneho vzťahu označovaným „štokholmský syndróm“ je lojalita k násilníkov, snaha chrániť ho, dokonca súcit a spolupráca s ním.

Vznik štokholmského syndrómu je podmienený:

  • ohrozením života obete;
  • obeť nemôže uniknúť, respektíve je o tom presvedčená;
  • izoláciou od iných ľudí;
  • prechodnou náklonnosťou, prechodným priateľským správaním násilníka.

Zdroje:

Herman, J. L.: Trauma a uzdravenie. Bratislava, Aspekt 2001
Egger, R.: Konať proti násiliu na ženách. Bratislava, Aspekt 2002
 
OZ ŽENA V TIESNI, P.O.BOX 70, 03601 Martin, tel: 0907 346 374, 0911 346 374, 6628941006/1111 UniCreditBank