Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Publicita a diseminácia

Prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky chceme bojovať proti násiliu páchanému na ženách. Pripravíme vzdelávacie materiály pre pomáhajúce organizácie. Budeme vzdelávať verejnosť v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Chceme, aby sa o našej poradni dozvedelo čo najviac žien zažívajúcich násilie. Budeme robiť osvetu o sexuálnej a sexualizovanej forme násilia. Budeme hovoriť o tom, že aj deti, ktoré sú svedkami násilia páchaného na ženách, zažívajú násilie a treba im venovať pozornosť.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré bude v rámci projektu Bezpečná cesta z násilia pripravovať kampane v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

PODPORILI NÁS