Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Skupinové supervízia

Supervízia

Supervízia je odporúčaným nástrojom profesijného rastu odborníkov a odborníčok v pomáhajúcich profesiách. Prvýkrát chceme poskytnúť pomáhajúcim organizáciám a spolupracujúcim inštitúciám príležitosť skupinových supervízií v téme násilia na ženách. Takto budú mať možnosť zdieľať svoje poznatky, skúsenosti a zároveň získavať poznatky o efektívnej, špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré bude v rámci projektu Bezpečná cesta z násilia poskytovať supervízie v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

PODPORILI NÁS