Pomoc pre deti

Program pre deti, ktoré zažívali násilie

Násilie voči matke je zároveň aj formou násilia páchaného na deťoch, preto je pri našej práci nevyhnutné poskytovať pomoc aj deťom. Programy určené špeciálne pre deti zažívajúce násilie dokážu eliminovať dopad násilného vzťahu rodičov na deti, obmedziť trvalé následky násilia a zlepšiť schopnosť detí vytvárať vzťahy v dospelosti. Cieľom programov, ktoré pri svojej práci využívame (Mama a ja, filiálna terapia a terapia hrou a EMDR pre deti) je zabezpečiť fyzické a emocionálne bezpečie deti a zlepšiť ich psychické zdravie a ich pocit pohody. Chceme deti naučiť, ako si znovu užívať detstvo.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré poskytuje poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.