Norway grants
This project is under the Domestic and gender-based violence Programme financed by the Norway Grants and co-financed from the State Budget of the Slovak Republic. Working together for a green, competitive and inclusive Europe. Slovenská Republika
background
Civic association WOMAN IN NEED

counseling for women experiencing violence

CIVIL ASSOCIATION WOMEN IN NEED (ŽVT) HAS BEEN WORKING FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN SINCE 2005. THE COUNSELING COUNCIL IS FOCUSED ON THE HELP AND PROTECTION OF WOMEN WHO EXPERIENCE VIOLENCE AND PEARS.

Civic association WOMAN IN NEED

News

Intervenčné centrum

Stretnutie s prezidentkou

Včera bol Medzinárodný deň bez násilia. Práve v tento deň sme sa stretli s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ostatnými intervenčnými centrami. Od začiatku roka 2024 sme zaznamenali už päť vrážd a zabití žien, vrátane jedného pokusu. V rámci platformy proti násiliu páchanému na ženách SME TU ????, sme hľadali spolu s odborníčkami a odborníkmi riešenia, ako takýmto tragédiám predchádzať.

Ženské práva sú ľudské práva

Ženské práva = ľudské práva = rómske práva

ŽENSKÉ PRÁVA = ĽUDSKÉ PRÁVA = RÓMSKE PRÁVA Podpora rodovej rovnosti v spoločnosti nie je možná bez zohľadnenia najohrozenejších rómskych dievčat a žien, je potrebné prispieť k posilneniu svojpomoci rómskych žien prostredníctvom posilnenia ich sociálnych sietí, komunikačných a sociálnych zručností a schopnosti sebahodnotenia a sebauvedomenia. Uvedomenie si svojho nerovnocenného postavenia môže byť prvým impulzom k budovaniu sebavedomia nielen rómskych žien. Už len DNES si môžete v centre Martina pozrieť výstavu, na ktorej zistíte, koho vlastne sa ľudské práva týkajú. Príďte. Po ceste si môžete prečítať aj tento článok: https://www.romata.sk/.../nestvorila-ich-priroda-su... Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Ženské práva sú ľudské práva

Rodové stereotypy na výstave

Ešte do pondelka sa môžete dozvedieť nielen o rodových stereotypoch, ale oveľa viac. Je dôležité si uvedomiť, že: ▪️ Žena môže byť dokonalá aj bez toho, aby sa stala matkou. ▪️ Matka nemusí všetok svoj čas venovať deťom a domácnosti. Má právo na svoje záujmy a prácu. ▪️ Otec sa dokáže postarať o dieťa rovnako kvalitne ako matka. ▪️ Úloha otca nie je redukovaná len na ekonomické zabezpečenie detí. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

SUPPORT US