Norway grants
This project is under the Domestic and gender-based violence Programme financed by the Norway Grants and co-financed from the State Budget of the Slovak Republic. Working together for a green, competitive and inclusive Europe. Slovenská Republika
background
Civic association WOMAN IN NEED

counseling for women experiencing violence

CIVIL ASSOCIATION WOMEN IN NEED (ŽVT) HAS BEEN WORKING FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN SINCE 2005. THE COUNSELING COUNCIL IS FOCUSED ON THE HELP AND PROTECTION OF WOMEN WHO EXPERIENCE VIOLENCE AND PEARS.

Civic association WOMAN IN NEED

News

Ženské práva sú ľudské práva

Medzinárodný deň obhajkýň a obhajcov ľudských práv žien

Dnes je 5. deň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Dnes si pripomíname výnimočný deň oslavujúci obhajkyne a obhajcov ľudských práv žien. Okrem toho aj počas týchto dní hovoríme o násilí na verejnosti - diskutujeme s mladými ľuďmi v školách, vzdelávame pomáhajúce profesie. Nemlčíme. Hovoríme nie násiliu páchanému na ženách. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Ženské práva sú ľudské práva

Príďte sa pozrieť na našu výstavu

Nezabudnite, že v týchto dňoch prebieha medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Počas nej môžete aj vy vyjadriť svoj názor/postoj k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách - na vašich sociálnych sieťach. Práve dnes vás čakáme na výstave Vystúp z kruhu násilia v OC Galéria v Martine❗️???? Až do piatej sa môžete aj tu odfotiť s tabuľkou Hovorím nie násiliu páchanému na ženách. Aj takýmto spôsobom môže každý a každá z vás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú❕ Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Ženské práva sú ľudské práva

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Dnes sa začína Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Je to medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Vedeli ste, že zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november preto, lebo je to Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách? Výročie tohto dňa si pripomíname práve dnes. A prečo sa práve my zapájame do tejto kampane? OZ ŽENA V TIESNI svojou činnosťou podporuje šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách a touto kampaňou chceme prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Nezabudnite, že v pondelok, 27.11.2023 vás čakáme na výstave Vystúp z kruhu násilia v OC Galéria v Martine. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

SUPPORT US