Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Aktuality

Aktuality

Bezpečná cesta z násilia

Čo je znásilnenie?

Ani manželský sľub nie je univerzálne áno a neznamená, že manžel od vás môže vyžadovať sexuálne praktiky, ktoré sú vám nepríjemné. Znásilnenie označuje sexuálny kontakt alebo správanie, ku ktorému dochádza bez výslovného súhlasu oboch osôb. Niektoré formy sexuálneho a sexualizovaného násilia zahŕňajú napr.: · znásilnenie; · pokus o znásilnenie; · nechcené hladkanie alebo sexuálne dotyky; · nútenie k sexuálnym aktivitám, ktoré sú druhej osobe nepríjemné.

Bezpečná cesta z násilia

Dôsledky znásilnenia

Najčastejšími pocitmi po znásilnení sú hnev, úzkosť, vina, trápnosť, strach, samota, hanba, bezcennosť alebo naopak, necitlivosť. Avšak, každá žena sa po znásilnení cíti inak. Vedz, že čokoľvek cítiš alebo necítiš teraz alebo v budúcnosti, je v poriadku. Možno necítiš nič alebo si nie si istá tým, čo cítiš. Možno sa cítiš zavalená svojimi vlastnými pocitmi a si presvedčená, že to nezvládneš. Emócie sú komplikované a nezriedka sa stáva, že im nerozumieme alebo cítime viaceré naraz. Preto je pri procese uzdravovania traumy dôležité naučiť sa, ako túto zmes emócií spracovať. Jedným zo spôsobov, ako to zvládnuť, je obrátiť sa na poradňu, ktoré sa špecializuje na danú problematiku. Kontaktuj nás zdarma e-mailovo alebo telefonicky na: oz.zenavtiesni@gmail.com alebo 0907 346 374 či 0911 346 374 alebo 0940 948 947.

O nás

Aj my máme Valentína

Jedným z nežiaducich javov, ktoré sa v dnešnej dobe čoraz častejšie ukrývajú v partnerských vzťahoch, je násilie. Nemali by sme zabúdať na to, že násilie páchané na ženách sa nestráca ani na Valentína, tento sviatok nemení násilníkov na milujúcich partnerov. Téme o sviatku sv. Valentína sa vo februári len ťažko vyhneme, tento sviatok je zmieňovaný nie len v televízii, v novinách, na sociálnych sieťach, ale taktiež je prítomný aj v bežných rozhovoroch. No nie pre každú z nás je to deň plný lásky, náklonnosti a malých radostí. Nie každá čokoláda či kytica je kúpená z lásky. Všímajme si svoje okolie a nezatvárajme oči pred násilím. Poradňa Martin: 0907 346 374, oz.zenavtiesni@gmail.com Poradňa Ružomberok: 0940 948 947, poradna.ruzomberok@gmail.com

O nás

Nie je jednoduché hovoriť o znásilnení

Lehota 20 rokov má svoj význam a vychádza zo skúseností s daným trestným činom a správaním sa obete. V zahraničí je to inak: Česko má premlčaciu lehotu 15 rokov, Maďarsko nemá lehotu premlčania, Nemecko má lehotu 20 rokov.... 10 rokov je veľmi krátka doba, ktorá nereflektuje prežívanie obete ani neodráža psychické procesy, ktoré sa odzrkadľujú v prežívaní žien. Taká krátka lehota ignoruje zamrznutie, psychické aj fyzické ochromenie, disociáciu - odpojenie, dlhodobú paralýzu, neschopnosť o tom hovoriť, až po amnéziu. To sú dôvody, prečo obeť nie je schopná o situácii hovoriť o znásilnení. O dlhej dobe, kým ženy naberú odvahu, svedčia procesy v zahraničí Mee too, proces Weinstein, proces s psychiatrom Cimickým. Súčasná právna úprava je nedostačujúca, zastaralá. Nereflektuje dostatočne na potreby obetí, preživších. Chýbajú podporné služby, špecialisti/ky z radov terapeutov/tiek, zdravotníkov/čiek, polície, výsluchové miestnosti, ale i skladovacie priestory pre forenzné dôkazy, aby sa žena mohla rozhodnúť bez nátlaku, kedy podá trestné oznámenie.

O nás

Darujte nám 2 %

Ak by si aj ty chcela, chcel aspoň malým gestom pomôcť ženám, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch či ich deťom, ktoré žijú v takomto prostredí, máme pre teba jeden návrh. Prispej nášmu občianskemu združeniu ŽENA V TIESNI svojimi 2% z daní. Aj takouto cestou môžeš pomôcť niekomu, kto sa nachádza v ťažkej životnej situácii a potrebuje našu pomoc. Nezatvárajme oči pred násilím a pomôžme mať krajší život tým, ktorí to potrebujú. Svoje 2% nám môžeš poslať na: IBAN: SK4411110000006628941006 Obchodné meno (názov): ŽENA V TIESNI Právna forma: občianske združenie Adresa: P. O. BOX 70, 036 01, Martin IČO: 37974581 DIČ: 2022071447 K daňovému priznaniu priložte ešte tieto dva dokumenty: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Darujte 2% pre život bez násilia.

Bezpečná cesta z násilia

Základné kroky po znásilnení

V prvom rade si zaistite svoju vlastnú bezpečnosť. Ak ste stále v nebezpečenstve, volajte políciu 158, 112. Môžete zavolať osobe, ktorej dôverujete, aby prišla a zostala s vami, prípadne išla s vami na políciu alebo vás sprevádzala k lekárovi alebo lekárke. Môžete kontaktovať krízovú linku. Ak nechcete, nemusíte útok, ktorý je trestným činom, nahlásiť polícii. Ak sa rozhodnete skutok nahlásiť, na políciu vás môže sprevádzať blízka osoba alebo naša právna zástupkyňa. Ihneď po útoku je dobre sa neumývať, neprezliekať, oblečenie uschovať. Môžete tým zničiť dôkazy, ktoré sú dôležité, ak sa rozhodnete útok nahlásiť polícii. Zvážte čo najskôr vyhľadanie lekárskej pomoci, kde Vám poskytnú starostlivosť na zabezpečenie vášho fyzického a sexuálneho zdravia. Choďte na všetky potrebné vyšetrenia (tehotenský test, pohlavne prenosné ochorenie). Správu o ošetrení si uschovajte. Po útoku sa môžu rozvinúť rôzne symptómy (napr. nespavosť, nočné mory, depresie, flashbacky), preto odporúčame vyhľadať terapeutickú pomoc. S týmto všetkým vám môžeme bezplatne pomôcť: 0907346374.

O nás

Vianoce

Prajeme vám krásne a pokojné Vianoce a šťastný Nový rok! Pre naše klientky tu budeme aj počas sviatočného obdobia. Tešíme sa na vašu priazeň aj v roku 2024.

Ženské práva sú ľudské práva

Medzinárodný deň obhajkýň a obhajcov ľudských práv žien

Dnes je 5. deň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Dnes si pripomíname výnimočný deň oslavujúci obhajkyne a obhajcov ľudských práv žien. Okrem toho aj počas týchto dní hovoríme o násilí na verejnosti - diskutujeme s mladými ľuďmi v školách, vzdelávame pomáhajúce profesie. Nemlčíme. Hovoríme nie násiliu páchanému na ženách. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Ženské práva sú ľudské práva

Príďte sa pozrieť na našu výstavu

Nezabudnite, že v týchto dňoch prebieha medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Počas nej môžete aj vy vyjadriť svoj názor/postoj k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách - na vašich sociálnych sieťach. Práve dnes vás čakáme na výstave Vystúp z kruhu násilia v OC Galéria v Martine❗️???? Až do piatej sa môžete aj tu odfotiť s tabuľkou Hovorím nie násiliu páchanému na ženách. Aj takýmto spôsobom môže každý a každá z vás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú❕ Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Ženské práva sú ľudské práva

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Dnes sa začína Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Je to medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Vedeli ste, že zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november preto, lebo je to Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách? Výročie tohto dňa si pripomíname práve dnes. A prečo sa práve my zapájame do tejto kampane? OZ ŽENA V TIESNI svojou činnosťou podporuje šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách a touto kampaňou chceme prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Nezabudnite, že v pondelok, 27.11.2023 vás čakáme na výstave Vystúp z kruhu násilia v OC Galéria v Martine. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk #zenavtiesni #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

S radosťou vás pozývame na výstavu Vystúp z kruhu násilia. Výstava je súčasťou projektu Ženské práva sú ľudské práva a bude sa konať v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Príďte sa pozrieť už v pondelok 27.11.2023 do OC Galéria v Martine. Budeme sa na Vás tešiť.

Bezpečná cesta z násilia

Pozvánka na priebežnú konferenciu k projektu Bezpečná cesta z násilia

S radosťou Vás pozývame na priebežnú konferenciu k projektu Bezpečná cesta z násilia, ktorá sa bude konať dňa 19.9.2023 od 10:00 do 11:00. Konferencia bude prebiehať online, pripojiť sa na ňu budete môcť prostredníctvom tohto linku: https://hello.freeconference.com/conf/call/5805084 Cieľom konferencie je prezentácia projektu Bezpečná cesta z násilia, ktorý je zameraný na komplexnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Program konferencie nájdete v prílohe tohto mailu. Konferenciu organizujeme spolu s MyMamy, o.z. Tešíme sa na Vašu účasť!

O nás

Objímajte sa

Objatie posilňuje imunitný systém. Objatie zvyšuje trpezlivosť. Objatie zvyšuje motiváciu. Objatie buduje sebavedomie. Objatie lieči stres a úzkosť. Objatie posilňuje láskyplný vzťah. Objatie je odrazom lásky a podpory. Objatie vyvažuje nervový systém. Objatie zmierňuje bolesť. A čo vy? Objímate sa so svojimi deťmi?

O nás

Hovorme viac o femicíde

Je povinnosťou štátu ochrániť ženy, ktoré zažívajú násilie. Prijať také opatrenia, aby sa predchádzalo vraždám žien (femicídam). Pre bezpečnosť žien na Slovensku by sme mali bojovať za to, aby vznikli špecializované policajné tímy, viac podporných tímov, špeciálne postupy či protokoly pre vyšetrovanie a stíhanie násilia páchaného na ženách. Aj napriek tomu, že v dnešnej dobe má polícia prostriedky na to, aby predchádzala násiliu páchanému na ženách (špeciálnu metodiku pre vyšetrenie domáceho násilia, dotazníky na odhad nebezpečenstva), nevyužíva tieto prostriedky dostatočne efektívne. Na Slovensku v priebehu prvého polroka 2023 prišlo o život 6 žien, pričom niektoré z nich upozorňovali na to, že im hrozí nebezpečie, no kompetentní mu nevenovali dostatočnú pozornosť. Prvou obeťou v roku 2023 bola 46-ročná pani, ktorú pri bankomate napadol mladík. Snažila sa pred útočníkom ujsť a volať o pomoc, no bezvýsledne. 44-ročná žena a jej dve deti (14 rokov,12 rokov) boli zavraždení v januári 2023. Príčinou celého incidentu mali byť finančné problémy v rodine a podaná žiadosť o rozvod. V roku 2023 tragicky zomreli aj 44-ročná žena a 50-ročný muž. Násilie prerástlo do fyzického útoku a muž niekoľkokrát udrel žene hlavu o zem. 48-ročná žena umrela na následky zranení, ktoré jej spôsobil muž, niekoľkokrát ju bodol do rôznych častí tela a následne nastala v dome explózia. Na cintoríne prišla o život 78-ročná žena, ktorú usmrtil neznámy páchateľ. Poslednou v tomto roku bola smrť 39-ročnej ženy. Muž na ňu zaútočil mačetou na cyklotrase. Za pozornosť stojí aj incident z 11. júla 2023, kedy muž v aute niekoľkokrát bodol svoju priateľku, následne aj seba. 32-ročná žena aj jej priateľ útok prežili, incident sa vyšetruje ako pokus o vraždu. Hovorme o násilí, pretože vraždy žien sú najzávažnejším dopadom násilia páchaného na ženách!

O nás

Kompot.sk nás podporuje

Ďakujeme Kompot.sk. Ušili krásne dámske tričká Stvora s dizajnérskou dierkou. 10 % financií z ich predaja darujú nám, aby sme mohli pomáhať ženám zažívajúcim násilie, ktoré sa nachádzajú v ekonomickej tiesni. Ak nás chcete podporiť, tričká nájdete tu: http://www.kompot.sk/.../dams.../damske-tricko-stvora-black/

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Žiaľ, stále platí, že vo vedúcich a dobre platených manažérskych pozíciách pôsobí veľmi málo žien. Ako to zmeniť? Výchovou a vzdelávaním v témach rodovej rovnosti. Pozrite si aj naše videospoty: https://www.youtube.com/watch?v=ZEQwnZ4WCwA Budujme budúcnosť, kde si budú všetci ľudia rovní aj na pracovnom trhu.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Ženské práva sa ľudské práva

Myslíte si, že upratovanie je len ženskou záležitosťou? Zaujíma nás váš názor, podeľte sa oň s nami: https://www.zenavtiesni.sk/questionnaire-support-for/

Ženské práva sú ľudské práva

Otestujte sa!

Ešte dnes máte možnosť pozrieť si našu výstavu Ženské práva sú ľudské práva. Príďte! A ozaj, poznáte rodové stereotypy? Otestujte sa: https://www.zenavtiesni.sk/quiz/

Ženské práva sú ľudské práva

Ženské práva = ľudské práva = rómske práva

Podpora rodovej rovnosti v spoločnosti nie je možná bez zohľadnenia najohrozenejších rómskych dievčat a žien, je potrebné prispieť k posilneniu svojpomoci rómskych žien prostredníctvom posilnenia ich sociálnych sietí, komunikačných a sociálnych zručností a schopnosti sebahodnotenia a sebauvedomenia. Uvedomenie si svojho nerovnocenného postavenia môže byť prvým impulzom k budovaniu sebavedomia nielen rómskych žien. Už len 2 dni si môžete pozrieť v centre Martina výstavu Ženské práva sú ľudské práva, na ktorej zistíte, koho vlastne sa ľudské práva týkajú. Príďte. Po ceste si môžete prečítať aj tento článok: https://www.romata.sk/article/1057/nestvorila-ich-priroda-su-produktom-spolocnosti?fbclid=IwAR1zqXBmtI0R2aY667VqwRPPRyYHdDlDGmlIp1CfoJzFY2RKRG2RREX_udo

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Ženské práva sú ľudské práva

Naša výstava trvá. Ešte do konca týždňa sa môžete dozvedieť nielen o rodových stereotypoch, ale oveľa viac. Je dôležité si uvedomiť: ▪️ Žena môže byť dokonalá aj bez toho, aby sa stala matkou. ▪️ Matka nemusí všetok svoj čas venovať deťom a domácnosti. Má právo na svoje záujmy a prácu. ▪️ Otec sa dokáže postarať o dieťa rovnako kvalitne ako matka. ▪️ Úloha otca nie je redukovaná len na ekonomické zabezpečenie detí.

O nás

Nulová tolerancia násilia

Argumentovanie, že ženy si samy zapríčiňujú násilie, nie je v poriadku. Aj keby žena urobila alebo povedala niečo nevhodné, nie je to dôvod na to, aby muž reagoval tak, že ženu udrie, nedá jej peniaze, bude k nej vulgárny. Neexistuje akceptovateľný dôvod na to, aby muž mohol psychicky alebo fyzicky ubližovať žene. Takisto neexistuje ani dôvod na to, aby žena ubližovala mužovi. Násilie si naozaj nikto nezaslúži. O tejto téme sa viac dočítate tu: https://tvnoviny.sk/.../845695-nie-je-normalne-aby...

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Ženské práva sú ľudské práva

Mnoho žien a dievčat na celom svete stále čelí diskriminácii. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá: násilie vo vzťahoch a sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť a mnoho iného. Tieto problémy by tu nemuseli byť, keby sme sa na svet naučili pozerať inak. Skúsme sa spoločne zamyslieť nad tým, aké by to bolo, keby sme všetci a všetky mali právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z rôznych možností bez obmedzení rodovými rolami. Aké by to bolo, keby sme rozdielnosť medzi nami nepovažovali za niečo, čo nás rozdeľuje, ale spája? Impulz k takémuto zamysleniu vám môže poskytnúť aj naša výstava Ženské práva sú ľudské práva, ktorú nájdete v centre Martina pri výbornej Pražiarni kávy Idylika. Príďte sa pozrieť!

Bezpečná cesta z násilia

Dobrý otec?

Prítomnosť násilia v rodine je pre dieťa traumatizujúca. Muž, ktorý pácha násilie na svojej partnerke, nemôže byť dobrý otec. V prípade, že partner pácha násilie na svojej partnerke, matke detí, je vysoká pravdepodobnosť, že násilie sa rozšíri aj na deti. 50 až 70 % detí, ktorých matky zažívajú násilie zo strany svojich partnerov, sú takisto zasiahnuté priamym fyzickým, psychickým alebo sexualizovaným násilím.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Ženské práva sú ľudské práva

Nezabudnite si prísť pozrieť našu výstavu Ženské práva sú ľudské práva. Čaká vás v centre Martina na pešej zóne. Tešíme sa na vás.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Ženské práva sú ľudské práva

Pozývame vás na výstavu Ženské práva sú ľudské práva. Výstava bude trvať do 30.6.2023. Nájdete ju v centre Martina pri Pražiarni kávy. Vonku je krásne, využite to. Tešíme sa na vás.

Ženské práva sú ľudské práva

Pozvánka

S radosťou vás pozývame na otvorenie druhého ročníka výstavy ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA, ktorá sa bude konať od 15.6.2023 do 30.6.2023 v okolí súsošia Jánošíkovej družiny v centre Martina. Na výstave sa dozviete viac o rodových stereotypoch, ktoré sú príčinou vzniku násilia páchaného na ženách. Ukážeme vám iný uhol pohľadu na rolu žien a mužov, dcér a synov, matiek a otcov, zamestnankýň a zamestnancov. Príďte nás podporiť. Tešíme sa na vás. Výstava je súčasťou projektu Ženské práva sú ľudské práva.

O nás

Diskusia o ženách zažívajúcich násilie

Vďaka podpore, terapeutickej starostlivosti a zmenám v právnej ochrane sa zvyšuje počet žien, ktoré prehovorili o tom, že zažili nejakú formu násilia v ich intímnych vzťahoch. Avšak stále je množstvo tých, ktoré sú ticho, pričom zažívajú rozličné formy fyzického, psychického, sexuálneho a ekonomického násilia po dlhú dobu života. Počet prípadov násilného správania voči ženám výrazne stúpol aj počas pandémie. Na sprítomnenie tohto faktu vznikol priestorový objekt (Monument pre ženy, ktoré mlčia), ktorý bol vystavený v priestoroch novej synagógy v Žiline. Súčasťou výstavy bola aj diskusia s nami a občianskym združením MyMamy z Prešova, ktorá sa konala 8.6.2023

Bezpečná cesta z násilia

Ako predchádzať traumatizácii dieťaťa

Základnou podmienkou ochrany dieťaťa pred traumatizáciou je BEZPEČIE, čo nejde bez zastavenia násilia v rodine. Čo môžete okrem odchodu urobiť? Buďte pre dieťa oporou. (Primerane veku) vysvetlite dieťaťu udalosti, ku ktorým doma došlo. Počúvajte dieťa, dajte mu najavo lásku a záujem. Buďte mu k dispozícii. Utešujte dieťa a usmerňujte jeho emócie.

Bezpečná cesta z násilia

Multidisciplinárna spolupráca

V rámci multidisciplinárnej spolupráce k projektu Bezpečná cesta z násilia sme absolvovali stretnutie so Zborom väzenskej a justičnej stráže a zároveň zrealizovali prednášku.

Bezpečná cesta z násilia

Medzigeneračný prenos násilia

Medzigeneračný prenos násilia je dôsledok násilia páchaného v rodinách. Ide o prenos násilných vzorcov správania a výchovných štýlov medzi generáciami. Následkom medzigeneračného prenosu môže byť narastajúce riziko, že sa dieťa bude v budúcnosti správať násilne vo svojich vzťahoch alebo sa stane obeťou. Násilie môžu deti považovať za určitý spôsob riešenia konfliktov a chlapci môžu nadobudnúť voči ženám neúctu. Ak deti zažívajú násilie, učia sa nerovnováhe v mužsko-ženských vzťahoch, keď jedno z pohlaví je vnímané ako menejcenné. Okrem toho, opakované násilie v rodine znižuje citlivosť detí k násiliu.

O nás

Podporte nás

Viete, že aj vy nám môžete pomôcť pomáhať? Často sa na nás obracajú ženy, ktoré sa po odpútaní od násilníka ocitajú vo finančnej tiesni. Aby sme im mohli pomáhať komplexne a nepretržite, potrebujeme pomoc. Ak si naskenujete tento QR kód alebo kliknete na https://zenavtiesni.darujme.sk/zena-v-tiesni/, dostanete sa na portál Darujme.sk, kde môžete poslať finančný príspevok vo výške, akú si sami zvolíte. Z nazbieranej sumy pomáhame ženám zažívajúcim násilie pri zabezpečení základných životných potrieb. Ďakujeme.

Bezpečná cesta z násilia

Dôsledky násilia na deti

Deti, ktoré boli vystavené dlhodobej prítomnosti násilia na ich matkách, majú rovnaké zdravotné dôsledky, ako keby násilie sami zažívali. Pociťujú dlhodobé fyzické a psychické ťažkosti. Môžu sa u nich objaviť bolesti brucha, hlavy, tráviace problémy, únava, nechutenstvo, obezita, nespavosť. Takéto deti môžu mať slabšie študijné výsledky, zhoršené motorické a vyjadrovacie schopnosti, problémy s pozornosťou. Často strácajú sebakontrolu, môžu byť neschopné vidieť následky svojho konania. Môžu trpieť osamelosťou, nemať dôveru v dospelých, nie sú schopné rozvíjať sociálne zručnosti a mať nižšiu schopnosť budovať vzťahy. Deti zažívajúce násilie môžu byť depresívne, úzkostné, utiahnuté, s nedostatkom sebadôvery. Je u nich vysoká pravdepodobnosť, že budú tolerovať násilie, preto sú mnohé z nich agresívne voči ostatným, môžu byť prítomné vandalizmus, klamanie alebo kradnutie. Tak ako ženy zažívajúce násilie, tak aj deti môžu zľahčovať, ba dokonca popierať násilie. Za týmto správaním môže byť zväčša strach zo stupňujúceho sa násilia doma alebo strach, že by násilný rodič mohol ísť do väzenia, či obava že im bude ublížené. Tieto dôsledky narúšajú vzťahovú väzbu s matkou. Závažným dôsledkom násilia na deťoch je aj transgeneračný prenos násilia.

Bezpečná cesta z násilia

Nová špecializovaná poradňa otvorená

S radosťou vám oznamujeme, že 1.4.2023 otvárame poradňu v Ružomberku na pomoc ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom. Aj v tejto poradni budú naše služby anonymné, bezplatné a dôverné. Otvorenie tejto poradne je súčasťou projektu bezpečná cesta z násilia, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

O nás

Míľa nádeje

Žiaci, žiačky a pedagogický zbor Evanjelickej spojenej školy v Martine nie sú ľahostajní a ľahostajné voči násiliu páchanému na ženách. Dokázali to aj charitatívnym bežeckým podujatím ulicami mesta Martin s názvom Míľa nádeje. Touto peknou športovou aktivitou, ktorej sa zúčastnili aj naše poradkyne, vyzbierali financie pre našu poradňu. Peniaze z dobrovoľnej zbierky použijeme na zariadenie herne a poradne. Pre viac informácií o Míli nádeje kliknite tu: https://www.youtube.com/watch?v=wMfK-WPIAK0

Bezpečná cesta z násilia

Multidisciplinárna spolupráca

V rámci multidisciplinárnej spolupráce k projektu Bezpečná cesta z násilia sme absolvovali stretnutie s pracovníčkou Centra právnej pomoci. Ďakujeme.

O nás

Návšteva prezidentky

Ďakujeme našej pani prezidentke Zuzane Čaputovej za včerajšiu návštevu v našej poradni a za podporu, ktorú vyjadruje ženám zažívajúcim násilie.

Bezpečná cesta z násilia

Deti zažívajúce násilie v rodine

Deti zažívajúce násilie v rodine nie sú len jeho svedkami, ale stávajú sa priamymi obeťami násilia. Štúdie ukazujú, že deti, ktoré sú opakovane vystavené prítomnosti násilia na matkách, majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku posttraumatickej stresovej poruchy. Majú nižšie sebavedomie, zníženú sebaúctu, dosahujú slabšie výsledky v škole, môžu trpieť úzkosťami či depresiami, prípadne sa zažívané násilie pretavuje do ich agresivity voči spolužiakom a spolužiačkam, súrodencom, mame.

O nás

Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju

Žilinský samosprávny kraj nám aj v roku 2023 poskytol finančný príspevok na poskytovanie prevádzky sociálnej služby - špecializovaného sociálneho poradenstva. Aj vďaka nim môžeme ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch poskytovať osobné, telefonické aj e-mailové konzultácie bezplatne. Ďakujeme.

Bezpečná cesta z násilia

Skupinové supervízie

V rámci projektu Bezpečná cesta z násilia realizujeme bezplatné online skupinové supervízne stretnutia pre pracovníkov a pracovníčky, ktorí a ktoré poskytujú pomoc a poradenstvo ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Týmito stretnutiami vytvárame pre pomáhajúce profesie priestor na skupinové supervízie prípadových štúdií v téme násilia páchanom na ženách a ich deťoch, kde si môžu zamestnanci a zamestnankyne mimovládnych organizácií vymieňať skúsenosti a poznatky o efektívnej, špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Na supervízne stretnutie môžete priniesť svoj prípad, ktorý by ste chceli skonzultovať. Ďalšie online supervízne stretnutie plánujeme uskutočniť dňa 28.3.2023 od 10:00 do 11:00 a 25.4.2023 od 10:00 do 11:00. V prípade záujmu zúčastniť sa stretnutia, nás kontaktujte emailom na oz.zenavtiesni@gmail.com.

Ženské práva sú ľudské práva

Medzinárodný deň žien

Dnes myslíme na všetky ženy - hrdinky. 8. marca oslavujeme Medzinárodný deň žien, ktorý nám práve dnes pripomína, že rovnosť žien a mužov musí a má byť nutnosťou a každodenne sa máme o ňu usilovať. Dnes myslite na to, že 8. marec nie je len oslavou úspechov žien. 8. marec je spomienkou na boj za volebné práva žien a vyzýva nás k rodovej rovnosti a nediskriminácii nielen dnes, ale každý deň.

O nás

Darujte nám 2 %

Pomôžte nám pomáhať. Venujte nám 2 % z dane! Ak ste pracovali ako dobrovoľník či dobrovoľníčka aspoň 40 hodín v roku 2022, máte možnosť venovať 3 % z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej práce. Dôležité termíny: Do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami -> vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec a zamestnankyňa okrem vyhlásenia zasielajú aj Potvrdenie o zaplatení dane). Popis krokov pre venovanie 2 % z dane: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Vyhlásenie nájdete tu: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2021/2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. ĎAKUJEME!

O nás

Kompot nás podporuje

Kompot nás podporuje. Vytvorili limitovanú kolekciu dámskych mikín, ktorá je navrhnutá v spolupráci s dizajnérom HAAZ. A majú už iba posledné kusy. Kúpou tohto produktu potešíte nielen seba, ale aj naše klientky a ich ženy. Vďaka vám nám Kompot.sk môže venovať 10 % z každej predanej mikiny. Ďakujeme!

O nás

Vianočné prianie

Prajeme vám krásne a pokojné Vianoce a šťastný nový rok! Pre naše klientky tu budeme aj počas sviatočného obdobia. Tešíme sa na vašu priazeň aj v roku 2023.

O nás

Ďakujeme vám

Vďaka Lidlu a ich zákazníčkam a zákazníkom sme rozdali 480 nákupov ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Prajeme vám krásne Vianoce a šťastný nový rok!

O nás

Ďakujeme Evanjelickej spojenej škole v Martine

Evanjelická spojená škola našim klientkam ponúkla najkrajšiu vianočnú pomoc. Nielenže zorganizovali potravinovú zbierku, ale potešia aj ich deti tým, že im nakúpili darčeky pod stromček. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Prajeme vám krásne Vianoce a šťastný nový rok!

Bezpečná cesta z násilia

Vianoce ako rizikový faktor

Na Vianoce si všetci želáme šťastné a pokojné sviatky. Avšak, pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú Vianoce nebezpečným obdobím, lebo práve vtedy, keď sú dvere ich domácností zatvorené, sa násilie stupňuje. Jedným z riešení takejto situácie je aj bezpečný odchod od násilníka. Naplánujte si ho. Pripravte si plán úniku. V prípade ohrozenia volajte políciu - 158. Majte pripravený priestor pre rýchly odchod. Zbaľte si batožinu a kľúče a odložte si ich na bezpečnom mieste. Malé miestnosti sú rizikové - napríklad kuchyňa, chodba, kúpeľňa. Pre zníženie napätia pomáha napríklad zobrať deti na prechádzku.

Bezpečná cesta z násilia

Varovné signály

Násilie vo vzťahu nezačína po niekoľkých rokoch spolužitia. Práve naopak. Už na začiatku partnerského vzťahu je možné spozorovať signály, ktoré poukazujú na sklony partnera k násilnému správaniu. Izolácia - partner trvá na tom, aby ste sa vzdali svojich priateľov, rodiny, práce alebo aktivít a koníčkov. Žiarlivosť - partner je extrémne žiarlivý a vlastnícky, je nahnevaný, keď sa s niekým rozprávate, neustále vás obviňuje z flirtovania alebo nevery. Zlosť - partner stráca kontrolu nad svojím správaním, je impulzívny, máva výbuchy zlosti. Kritizovanie - partner kritizuje váš vzhľad a správanie, hovorí o ženách pohŕdavo a hanlivo. Kontrola - partner Vám prikazuje, čo si máte obliecť, s kým sa môžete stretávať, čo si máte myslieť, kontroluje váš telefón, e-maily. Obviňovanie - partner sa správa tak, aby ste sa cítili vinná alebo obviňuje iných za svoje zlyhania alebo ťažkosti. Alkohol - partner počas opitosti ohrozuje seba alebo iných, stáva sa násilným, nepamätá si, čo sa stalo, potom sa ospravedlňuje. Intenzita - partner trvá na rýchlom intímnom zblížení alebo si od vás vyžaduje sexuálne praktiky, ktoré sú vám nepríjemné. Sledujte spôsoby správania svojho partnera v rôznych situáciách. Ak si nie ste istá jeho správaním, neváhajte a vyhľadajte pomoc.

Bezpečná cesta z násilia

Prečo žena neodíde?

Mnoho ľudí sa pýta: ,,Prečo žena neodíde, keď zažíva násilie?“ Zotrvávanie v partnerstve alebo v manželstve s násilnou osobou sa okoliu často zdá nelogické, nerozumné. Má ale svoje logické príčiny (strach, hanba, kontrola, útok, izolácia, neistota, deti, obavy, rezignácia, únava, financie, viera v zmenu, vyhrážky, strata sebavedomia, bagatelizovanie situácie). Ak poznáte ženu zažívajúcu násilie, neodcudzujte ju, vypočujte ju a nesnažte sa ju nútiť k odchodu, ak na to nie je pripravená. Pomôžte jej vyhľadať odbornú pomoc.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Dnes je Deň ľudských práv a zároveň posledný 16. deň aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Dnes si chceme pripomínať, že aj práva žien sú ľudské práva. Mnohé ženy zažívajúce násilie sa o tom nikomu nezdôveria, lebo sa boja, hanbia alebo nevedia, kde hľadať pomoc. Príbehmi, ktoré sme v posledných dňoch uverejňovali, sme chceli povzbudiť práve tieto ženy. Každá žena, ktorá sa odváži hovoriť o tom, že násilie zažíva, je hrdinka a hľadá pomoc. Prosím, myslime na to. AJ VY MÔŽETE POVEDAŤ NIE NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH.

O nás

Vybavenie krízových bytov

Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľnej za peňažný dar vo výške 3 586 €, ktorý sme použili na projekt Vybavenie krízových bytov. Byty, ktoré momentálne využívajú tri klientky so svojimi deťmi, sú pre nich dočasným bezpečným priestorom. Tieto ženy museli aj so svojimi deťmi opustiť svoj domov, aby si pred násilným partnerom ochránili svoje zdravie a život. Keď ženy s deťmi utekajú od násilníka, majú so sebou len najnevyhnutnejšie osobné veci, sú v zložitej finančnej situácii. Byty sme preto zariadili tak, aby ženy s deťmi, ktoré v nich bývajú, mali zabezpečené potrebné materiálne veci pre každodenný život. V bytoch je dostupné plnohodnotné vybavenie na varenie, spanie, hygienu, učenie. Zakúpené veci do bytov využívajú nielen terajšie klientky, ale budú používané dlhodobo aj ďalšími ubytovanými klientkami a ich deťmi.

Bezpečná cesta z násilia

Cyklus násilia

Násilie páchané na ženách má svoju dynamiku, kde dochádza k striedaniu fázy výbuchu a pokoja. Dynamika násilia sa prejavuje v cykle násilia, ktorý sa skladá zo štyroch fáz – narastanie napätia, výbuch, medové týždne a popretie. Tieto fázy na seba nadväzujú, cyklicky sa opakujú, môžu sa i prekrývať. Cyklus násilia môže zo začiatku trvať viac ako rok a tak vytvára začarovaný kruh. Násilné správanie sa vo vzťahu postupne stupňuje a fázy pokoja sa skracujú, alebo sa úplne vytratia. Fáza narastania napätia: Násilník vyhľadáva zámienky, prejavuje sa viac agresívne. Začína drobnými verbálnymi incidentmi, emocionálnym či fyzickým zneužívaním, pričom stúpa ich frekvencia a intenzita. Fáza výbuchu: Uvoľnenie nahromadeného napätia, priamy útok násilníka na ženu. Násilník nadobúda absolútnu kontrolu nad ženou. Fáza medových týždňov: Násilník sľubuje, že sa zmení, ospravedlňuje svoje konanie. Jeho pozitívne správanie znamená nastolenie procesu znovuspútavania, emocionálne ženu dezorientuje a potláča jej snahy odísť zo vzťahu. Časom táto fáza úplne vymizne. Fáza popretia: Muž aj žena podceňujú vzniknutý stav. Muž popiera, že má nejaký problém. Žena predstiera, že sa nič nestalo alebo minimalizuje dôsledky a tvrdí, že sa to už určite nikdy nestane. Cyklus násilia môže prerušiť sama žena alebo jej poskytnutá pomoc a podpora.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách pokračuje. Preto vám prinášame vám ďalší z príbehov, ktorým chceme poukázať na to, že z násilníckeho vzťahu sa dá odísť: Pani Zuzana kontaktovala OZ Žena v tiesni, pretože bola nešťastná v manželstve, ale sama sa neidentifikovala ako žena, ktorá žije v násilníckom vzťahu, lebo ju manžel nikdy neudrel. Manžel pil veľké množstvo alkoholu a pani Zuzana predpokladala, že keby ho mohla prinútiť, aby nastúpil na protialkoholickú liečbu, žilo by sa im lepšie. Mala pocit, že ona je nenormálna žena, keď nedokáže žiť so svojím mužom. Od začiatku ich manželstva manžel dával prednosť krčme a kamáratom, ale ona musela byť len doma. Keď sa im narodili deti, nemala čas si ani uvedomovať jeho obmedzovanie. Pri dvoch deťoch, zamestnaní a prestavbe domu nemala čas nikam chodiť. Mala jednu dobrú kamarátku, ktorá ju občas navštívila doma, vtedy manžel hundral, že načo chodí a bol podráždený, keď bola u nich. Kamarátka im však požičala nemalú čiastku na prestavbu domu, tak ju ako-tak toleroval. Deti však vyrástli, odišli z domu a pani Zuzana ostala s manželom sama žiť. Manžel začal piť ešte viac. Pani Zuzana mohla bez povolenia chodiť len do práce a obchodu. Keď sa rozhodla ísť do mesta a manželovi to neoznámila, po návrate domov ju čakali samé nadávky, urážky a ponižovanie. Keď išla s kamarátkou na divadelné predstavenie bez povolenia, volal jej 30-krát, keď sa vrátila, zobral jej telefón a šmaril ho o zem. Za trest jej obmedzoval prístup k spoločným peniazom. Takto sa manžel správal bez ohľadu na to, či mal alebo nemal vypité. Na osobnom stretnutí s poradkyňou v OZ Žena v tiesni pani Zuzana pochopila, že dlhé roky žila s násilníkom a že chyba nie je v nej. Po dlhšom zvažovaní sa rozhodla rozviesť, predali spoločný dom a momentálne žije sama – spokojná vo svojom novom byte.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Dnes je 7. deň kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Počas tejto kampane chceme poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Jednou z aktivít projektu bola piatková výstava Vystúp z kruhu násilia. Ak ste sa jej nezúčastnili, prinášame vám jeden z príbehov, ktoré sme na nej prezentovali: Iveta je nezamestnaná matka troch detí. Žila v manželstve s násilníkom a alkoholikom, no po celý čas verila, že sa zmení. Podala opakovane žiadosť o rozvod, no vždy ho po sladkých sľuboch manžela stiahla späť. Až keď sa kríza v ich manželstve ešte viac prehĺbila, urobila po porade v OZ Žena v tiesni rázne rozhodnutie a na rozvode trvala. K zmene jej názoru prispela i stupňujúca sa agresivita, ponižovanie a slovné útoky vtedajšieho manžela. Iveta bola neraz bezradná a musela sa dovolávať ochrany zo strany polície. Aj v deň rozvodu si po návrate zo súdu domov zažila násilie. Vtedy polícia musela násilníka vykázať na 14 dní z bytu. Za pomoci poradkýň špecializovanej poradne OZ Žena v tiesni úspešne podala súdu návrh na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu do spoločného bytu. Agresívne správanie bývalého manžela riešili i orgány činné v trestnom konaní. Bývalý manžel bol odsúdený za dlhodobé psychické násilie a Iveta v rámci trestného konania dosiahla u neho aj nariadenie protialkoholickej liečby. Po rozvode si vysporiadala za pomoci poradkýň v OZ Žena v tiesni majetkové záležitosti s bývalým manželom a teraz začína odznova. Hľadá si prácu, dokonca začala študovať na vysokej škole.

Bezpečná cesta z násilia

Formy násilia

Mnoho žien pri pomyslení na násilie ako prvé myslí na fyzické násilie. Existuje však mnoho iných foriem násilia, ktoré sú vzájomne prepojené a zriedka sa praktizujú oddelene. Všetky formy násilia predstavujú porušenie fyzickej a duševnej integrity žien a detí a starších ľudí, a preto sú porušením ľudských práv a základných slobôd každého človeka. Fyzické násilie - facka, sácanie, trhanie vlasov, vykrúcanie rúk, trasenie, štípanie, škrtenie, kopanie, bitie, modriny, zlomeniny, útok so zbraňou... Psychické násilie - ponižovanie, kritizovanie, vyhrážky, nadávky, kontrola mobilu a e-mailov, izolácia od rodiny a priateľov, prenasledovanie, vyhrážanie sa so zbraňou... Ekonomické násilie - zadĺženie rodiny, neplatenie výživného, vymáhanie financií, zákaz zamestnať sa, nútenie k vyúčtovaniu peňazí, vydeľovanie financií... Sexuálne násilie - znásilnenie, vynucovanie si rôznych sexuálnych praktík, bránenie v užívaní antikoncepcie, zverejňovanie intímností na internete... Sme tu pre vás.

Ženské práva sú ľudské práva

Medzinárodný deň obhajkýň a obhajcov ľudských práv žien

Dnes, 29.11.2022, si pripomíname výnimočný deň - Medzinárodný deň obhajkýň a obhajcov ľudských práv žien.

O nás

Kompot nás podporuje

Všimli ste si nové mikiny od www.kompot.sk/stvora? Tieto dámske mikiny sú krásne a pohodlné. A aby bolo lepšie aj ženám, ktoré zažívajú násilie, venujú 10 % z každého predaného produktu nám. Aj týmto spôsobom podporujú aktuálnych 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Každý kúsok z prvej limitovanej kolekcie mikín ušil skvelý dizajnér HAAZ. Ďakujeme.

Ženské práva sú ľudské práva

Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv) preto, lebo chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien. Svojou činnosťou podporujeme šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách. V období od 25.11.2022 do 10.12.2022 sa zapájame do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Dnešnou aktivitou v rámci kampane je Výstava Vystúp z kruhu násilia v centre mesta Martin. Dnes, 25.11.2022, keď je Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách, môžete aj vy vyjadriť svoj názor k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách – na vašich sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom môže každý a každá z nás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

Aj v tomto roku organizujeme výstavu Vystúp z kruhu násilia. Uskutoční sa pri Súsoší Jánošíková družina v centre Martina 25.11.2022 od 10:00 do 16:00. Výstava je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, do ktorej sa každoročne zapájame a aj tento rok bude prebiehať od 25. novembra do 10 decembra. Príďte nás podporiť. Budeme sa na Vás tešiť .

O nás

Zariadenie krízových bytov

Vďaka finančnému daru od Nadácie Slovenskej sporiteľne pre naše klientky a ich deti skvalitňujeme od septembra 2022 bývanie v krízových bytoch.

Bezpečná cesta z násilia

Špecializované poradenstvo

Naše občianske združenie je poradenské zariadenie zamerané na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom je prispieť svojou činnosťou k predchádzaniu a znižovaniu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a k ochrane ľudských práv žien. Poskytujeme špecializované poradenstvo a prevádzkujeme krízovú linku na telefónnom čísle 0907 346 374. Môžete sa nám ozvať aj prostredníctvom e-mailu na oz.zenavtiesni@gmail.com. Naše služby sú bezplatné, anonymné a dôverné.

Ženské práva sú ľudské práva

Vzdelávanie v školách

Aj v tomto školskom roku realizujeme sériu prednášok pre základné a stredné školy v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, na ktoré vás s radosťou pozývame. Spolu zrealizujeme 132 prednášok o rovnosti medzi dievčatami a chlapcami, ženami a mužmi pre viac ako 1 980 detí a mladých v Žilinskom a Prešovskom kraji. Na prednáškach rozdáme nálepky a odznaky. V rámci tejto aktivity pripravíme príručky pre ďalšiu prácu s deťmi a mladými. V prípade záujmu nás kontaktujte na oz.zenavtiesni@gmail.com. Tešíme sa na vás.

Bezpečná cesta z násilia

O projekte

Začali sme s realizáciou projektu Bezpečná cesta z násilia. V rámci tohto projektu budú realizované aktivity: 1. poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch; 2. poskytovanie programov pre deti, ktoré sú svedkami násilia na matke alebo obeťami násilia v rodine; 3. prehlbovanie vzdelávania zamestnankýň poradne a spolupracujúcich inštitúcií (ÚPSVaR, polícia...); 4. realizácia kampaní pre verejnosť a pripravenie vzdelávacích a propagačných materiálov pre spolupracujúce inštitúcie; 5. multiinštitucionálna spolupráca cielená na zamedzenie výskytu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch; 6. poskytovanie skupinových supervízií pomáhajúcim organizáciám v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch; 7. otvorenie pobočky poradne v Ružomberku. Partnerom projektu je organizácia MyMamy. Tento projekt je podporený v rámci programu domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Bezpečná cesta z násilia

Otváracia konferencia

S radosťou vás pozývame na otváraciu konferenciu k projektu Bezpečná cesta z násilia. Tento projekt sa zameriava na podporu špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie. Predstavia sa dve organizácie (my a MyMamy, o.z.), ktoré realizujú jeden projekt. Otváracia konferencia sa uskutoční 7.9.2022 o 11:00 v Turčianskej galérii na Daxnerovej 2 v Martine. Tešíme sa na vašu účasť! Projekt Bezpečná cesta z násilia je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Po voľbách v roku 2020 sa do parlamentu dostalo 32 žien, čo je zatiaľ najviac v histórii Slovenska. Napriek tomu, že je v Národnej Rade vyše pätina poslankýň, patrí Slovensko ku krajinám s najnižším počtom žien v politike na svete. Ich zastúpenie v rozhodovacích pozíciách je v priemere len okolo 20 %. Z čoho to podľa vás vyplýva?

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Žiaľ, stále platí, že vo vedúcich a dobre platených manažérskych pozíciách pôsobí málo žien. Ako to zmeniť? Výchovou a vzdelávaním v témach rodovej rovnosti. Budujme budúcnosť, kde si budú žena a muž rovní aj na pracovnom trhu.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Mýtus krásy ženám hovorí, že ak chcú byť v živote šťastné a vo svojom odbore úspešné, musia sa v prvom rade snažiť byť krásne. Lebo len krásne ženy sú uznávané, chcené, úspešné. Krása sa stáva hlavným kritériom, podľa ktorého sú ženy primárne hodnotené, bez ohľadu na dosiahnuté výsledky a úspechy. Následne bývajú ich výsledky znehodnotené, že ich nedosiahli svojimi schopnosťami, ale vďaka svojej kráse.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Ženy trávia týždenne na domácich prácach v priemere o 19 hodín viac ako muži. Popritom majú zamestnanie a zároveň pracujú pre domácnosť a pre komunitu. Pre férové fungovanie rodiny i spoločnosti je potrebné, aby sa muž aj žena rovnako podieľali na chode domácnosti. Rodina je ich spoločný projekt, kde sú obaja spoluzodpovední za starostlivosť o deti i domácnosť.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Príčinou rodovej nerovnosti sú také predstavy o mužskosti a ženskosti, ktoré uzatvárajú jednotlivcov v obmedzujúcich hraniciach a vytvárajú východisko nerovnováhy moci - inej hodnoty mužského a ženského. Muži sú vnímaní ako výkonní a racionálni, a preto na trhu práce, v politike či vede sú ženy vnímané ako menej vhodné, či menej hodnotné. Na druhej strane sa ženskosť spája s emocionalitou a starostlivosťou, čo zapríčiňuje, že muži sú vnímaní ako druhoradí rodičia, ktorí nie sú schopní postarať sa o deti rovnako kvalitne ako matky.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Rodové stereotypy redukujú rolu ženy v spoločnosti len na rolu matky. Z faktu, že ženy rodia deti, sa odvodzuje primárna zodpovednosť žien za ich starostlivosť a výchovu. Vytvára sa mýtus materstva, podľa ktorého je materstvo nevyhnutným a základným poslaním žien, je ich základnou a prirodzenou funkciou a naplnením zmyslu ich života. Je dôležité si uvedomiť, že: - žena môže byť dokonalá aj bez toho, aby sa stala matkou; - matka nemusí všetok svoj čas venovať deťom a domácnosti, má právo na svoje záujmy a prácu; - otec sa dokáže postarať o dieťa rovnako kvalitne ako matka; - úloha otca nie je redukovaná len na ekonomické zabezpečenie detí.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Mnoho žien a dievčat na celom svete stále čelí diskriminácii na základe pohlavia a rodu. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá: násilie vo vzťahoch a sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť a mnoho iného. Koncept rodovej rovnosti znamená, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sa uznávajú, hodnotia, berú do úvahy a podporujú rovnako. A čo vy? Už ste sa zamysleli nad otázkou, prečo hodnotíme mužov a ženy pri rovnakých činnostiach odlišne. Ako podnet k zamysleniu vám môžu poslúžiť aj naše videospoty, ktoré nájdete na tejto stránke.

Ženské práva sú ľudské práva

Poďakovanie

16.6.2022 sme v centre Martina pri Súsoší Jánošíková družina otvorili Výstavu Ženské práva sú ľudské práva. Výstava je súčasťou projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie a spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Svojou návštevou nás poctili zástupcovia prispievateľských štátov a iných inštitúcií zapojených do riadenia Grantov EHP a Nórska na Slovensku. Ďakujeme všetkým za podporu a účasť na výstave.

Ženské práva sú ľudské práva

Príprava výstavy

Už niekoľko mesiacov sa intenzívne venujeme príprave kampane ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA. V spolupráci s Nórskymi grantami vznikli 4 videospoty doplnené fotografiami, ktoré budeme komunikovať najbližšie 4 roky v rámci vzdelávania základných a stredných škôl, ale aj v rámci online komunikácie. Hlavným posolstvom je šírenie osvety medzi širokou verejnosťou v oblasti rodovej nerovnosti a rodovej rovnosti. Slovensko je stále krajinou, kde postavenie žien a mužov v spoločnosti je ovplyvňované rodovými stereotypmi, ktoré vytvárajú podmienky pre nerovnocenné postavenie žien v spoločnosti. Dôsledkom a príčinou takéhoto stavu je aj existencia násilia páchaného na ženách, ktoré je najzávažnejším porušením ľudských práv žien. Celú kampaň predstavíme už zajtra 16.6.2022 o 9:00 na námestí v Martine pri Súsoší Jánošíkovej Družiny. Všetci ste srdečne vítaní.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Ženské práva sú ľudské práva

S radosťou vás pozývame na niekoľkodňovú Výstavu Ženské práva sú ľudské práva. Na výstave sa dozviete viac o rodových stereotypoch, ktoré sú príčinou vzniku násilia páchaného na ženách. Ukážeme vám iný uhol pohľadu na rolu žien a mužov, dcér a synov, matiek a otcov, zamestnankýň a zamestnancov. Príďte nás podporiť už 16.6.2022 do centra Martina. Táto výstava je súčasťou projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

O nás

Medzinárodný deň detí

V tento deň myslíme na všetky deti, aj na tie, ktoré zažívajú násilie. Deťom, ktoré dnes oslavujú svoj deň, prajeme, aby mali šťastné detstvo a aby ani jedno z nich netrpelo.

O nás

Diskusia s prezidentkou

Boli sme na diskusii o ľudskosti s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Ďakujeme za pozvanie, veľmi si ho vážime.

O nás

Potrebujete pomoc?

Mnohé a mnohí sme dúfali, že už nikdy nik nebude musieť zažiť strach z vojny, nieto ju reálne prežívať. Smútok, strach, obavy sú prítomné pri myšlienke, že aj v tomto storočí ho práve teraz Ukrajina znova zažíva. Emócie sú silné a vplývajú aj na nás. Negatívne pocity môžu byť zaplavujúce. Preto sa pripájame s možnosťou pomoci pre tie a tých z vás, ktorých sa hlboko dotko, to čo sa deje a neviete si s intenzitou týchto pocitov poradiť. Budeme sa snažiť Vám pomôcť. Pomoc nájdete na našej telefonickej krízovej linke: 0907 346 374 Dávame do pozornosti aj ďalšie telefónne čísla: IPčko - Krízová linka pomoci - nonstop, bezplatne, anonymne - 0800 500 333 a www.krizovalinkapomoci.sk Liga za duševné zdravie SR - Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 - anonymne, bezplatne Sme srdcom na Ukrajine.

O nás

Darujte nám svoje 2 %

Potrebujeme vašu pomoc! Ak zvažujete, že nám chcete darovať 2 % z dane, nastal ten správny čas. Vás to nič nestojí, ženám zažívajúcim násilie to veľmi pomôže. Z vašich 2 % zabezpečujeme pomoc pre naše klientky a činnosť poradne. Nepremýšľajte preto dlho, lebo 30.4.2022 je posledný termín na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane - podáva sa spolu s Potvrdením o zaplatení dane. Okrem toho, dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí a ktoré v minulom roku odpracovali minimálne 40 hodín, nám môžu darovať až 3 % zo svojej dane. Aktuálne tlačivá a viac informácií nájdete prehľadne zhrnuté na www.rozhodni.sk. A ak by ste nás chceli podporiť aj inak ako touto formou, môžete tak urobiť na www.darujme.sk. Ďakujeme! Občianske združenie ŽENA V TIESNI P. O. BOX 70 036 01 Martin IČO: 37974581 DIČ: 2022071447

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Pripravujeme pre vás vzdelávaciu Kampaň Ženské práva sú ľudské práva. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je rodovo podmienené násilie a preto v rámci kampane budeme zdieľať informácie o téme rodovej rovnosti, rodovej nerovnosti, o rodových stereotypoch a ich vplyve na náš každodenný život. Táto kampaň sa realizuje v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

O nás

Vianočný pozdrav

Prajeme vám krásne a pokojné Vianoce a šťastný nový rok! Pre naše klientky tu budeme aj počas sviatočného obdobia. Tešíme sa na vašu priazeň aj v roku 2022.

O nás

Podeľ sa a pomôž

Ďakujeme! Na základe vášho hlasovania v aplikácii Lidl Plus, v projekte Podeľ sa a pomôž nám Lidl venoval finančnú odmenu v hodnote 1000 €. Projekt Podeľ sa a pomôž je projekt spoločnosti Lidl, ktorý pomáha ľudom v núdzi. Do projektu je spolu s nami zapojených 90 neziskových organizácií. Ak chcete pomôcť našim klientkam, stačí, ak odovzdáte časť zakúpených potravín do špeciálne označeného koša v Lidl predajni v Martine. Viac o projekte???????? https://bit.ly/3dCt2lr

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

Dnes je Deň ľudských práv a zároveň posledný 16. deň aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Dnes si chceme pripomínať, že aj práva žien sú ľudské práva. Mnohé ženy zažívajúce násilie sa o tom nikomu nezdôveria, lebo sa boja, hanbia alebo nevedia, kde hľadať pomoc. Príbehmi, ktoré sme v posledných dňoch uverejňovali, sme chceli povzbudiť práve tieto ženy. Každá žena, ktorá sa odváži hovoriť o tom, že násilie zažíva, je hrdinka a hľadá pomoc. Prosím, myslime na to. Dnes vám prinášame príbeh pani Márie. Pani Mária žila až do svojich 70 rokov v konfliktnom manželstve s manželom - násilníkom. Bez lásky, pochopenia a podpory. Viackrát bola nútená opustiť s deťmi spoločnú domácnosť. Pod tlakom okolia sa vždy k manželovi vrátila. Ani smrť manžela - násilníka - jej nepriniesla úľavu, nakoľko si otcovo správanie osvojil aj syn. Matku nielen psychicky týral, ale v posledných rokoch ju aj fyzicky napádal - bezdôvodne ju fackoval, bil päsťami, kopal, škrtil ju, vyhrážal sa jej zabitím, hádzal po nej kuchynský riad, púšťal nahlas televízor a rádio v neskorých nočných hodinách, čím jej bránil v spánku. Keďže bol dlhodobo nezamestnaný a dostával len dávky v hmotnej núdzi, opakovane žiadal od matky pod hrozbou bitky peniaze. V takýchto podmienkach žila pani Mária niekoľko rokov a celý čas o správaní svojho syna mlčala, najprv sa zdôverila svojej dcére, ktorá nebývala s nimi. Tá zatelefonovala do poradne na pomoc ženám zažívajúcim násilie OZ Žena v tiesni. Na osobnú konzultáciu prišla do poradne spolu s matkou, pani Máriou, kde sa rozhodli, že oznámia konanie syna pani Márie na polícii, a to za asistencie právničky OZ Žena v tiesni. Syn bol vzatý do väzby a momentálne je vo výkone trestu - odpykáva si nepodmienečný trest odňatia slobody za zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Pani Mária sa snaží žiť nový život, odsťahovala sa z domu do prenajatého bytu, kde žije sama.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

Dnes je 15. deň aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, a my vám prinášame príbeh pani Aleny. Pani Alena sa za svojho manžela vydala, keď mala 21 rokov po polročnej známosti. Prvú facku dostala ešte pred svadbou. Verila, že po svadbe sa všetko zmení. Pár mesiacov bolo všetko v poriadku. Ďalší útok nasledoval po pol roku, keď bola tehotná s prvým synom. Manžel ju zbil, pretože mu nenavarila večeru včas. Na pohotovosti skončila s modrinami a prasknutým bubienkom. Manželov čin neohlásila, dúfala, že to bolo len skratovité konanie – keby stihla dovariť večeru včas, manžel by nebol nervózny a neudrel by ju. Časom sa násilie v rodine stupňovalo na jeden až dvakrát do mesiaca. Okrem faciek a kopancov jej manžel začal vydeľovať peniaze, musela vybločkovať každý nákup. Do piatich rokov od svadby sa im narodili ešte dvaja chlapci. Okrem pár ťažkých chvíľ žili viac-menej spokojne. Jej manžela v dedine poznali ako slušného chlapa, ochotného všetkým pomôcť, staral sa o rodinu, nepil, nefajčil… Doma sa však menil na násilníka, ktorý ubližoval nielen manželke, ale aj synom. V noci ich budil, synov neprimerane trestal aj za najmenšie priestupky. Všetky ich chyby zvaľoval na manželku, preto ju musel trestať tiež. Po 30 rokoch spolužitia bola pani Alena bola 40-krát ošetrená na pohotovosti, po bitkách mala prasknutý bubienok, poškodené oko, zlomeninu nosa, zápästia, narazené rebrá... Ani raz nepriznala pred lekármi, že všetky zranenia jej spôsobil manžel, vždy sa vyhovárala. Útoky sa napokon vystupňovali na jeden až dvakrát do týždňa, začal jej kontrolovať mobil, emaily, obmedzil návštevy jej príbuzných. Výplatu musela posielať na jeho účet, on jej potom vydeľoval peniaze na domácnosť. Denné ponižovanie, vulgarizmy sa stali súčasťou ich života. Navonok však pôsobili ako harmonická a normálna rodina. Ale iba navonok. Deti odišli na školy, zariadili si vlastné životy. Pani Alena zostala s násilníkom sama. Zlom nastal po jednom útoku - vtedy sa opäť bála o svoj život. Manžel ju surovo zbil (a zastrašoval ju nožom, hovoril jej, že ak odíde, tak si ju nájde a zabije), pretože navrhla rozvod. So svojím trápením sa zdôverila kamarátke, tá jej dala kontakt na OZ Žena v tiesni. Pani Alena prišla konzultovať svoj problém do poradne. Tam jej pracovníčky pomohli so spísaním rozvodu, trestného konania. Pomáhali jej počas celého obdobia. Mohla kedykoľvek zavolať a požiadať o radu. V súčasnosti je pani Alena rozvedená. Za dlhodobé násilie bol jej exmanžel odsúdený na 5 rokov nepodmienečne.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

Pokračujeme v príbehoch pre výstavu Vystúp z kruhu násilia v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Pani Zuzana zatelefonovala do OZ Žena v tiesni, lebo bola nešťastná v manželstve. Neidentifikovala sa ako žena, ktorá žije v násilníckom vzťahu, lebo ju manžel nikdy neudrel. Mala pocit, že ona je nenormálna žena, lebo nedokáže žiť so svojim mužom. Od začiatku ich manželstva dával manžel prednosť krčme a kamarátom, ale ona musela byť len doma. Keď prišli deti, nemala čas si ani uvedomovať jeho obmedzovanie. Pri dvoch deťoch, zamestnaní a prestavbe domu nemala čas nikam chodiť. Mala jednu dobrú kamarátku, ktorá ju občas navštívila doma. Vtedy manžel hundral, načo chodí a bol podráždený, keď bola u nich. Deti však vyrástli, odišli z domu a pani Zuzana ostala s manželom sama žiť. Manžel začal piť ešte viac. Pani Zuzana mohla bez povolenia chodiť len do práce a obchodu. Keď sa rozhodla ísť do mesta a manželovi to neoznámila, po návrate domov ju čakali samé nadávky, urážky. Keď išla s kamarátkou na divadelné predstavenie bez povolenia, volal jej tridsaťkrát. Keď sa vrátila, zobral jej telefón a šmaril ho o zem. Obviňoval ju, že je lesba, keď sa stretáva s kamarátkou. Za trest jej obmedzoval prístup k spoločným peniazom. Takto sa jej manžel správal bez ohľadu na to, či mal ale nemal vypité. Na osobnom stretnutí s poradkyňou v OZ Žena v tiesni pani Zuzana pochopila, že dlhé roky žila s násilníkom, a že chyba nie je v nej. Po dlhšom zvažovaní sa rozhodla rozviesť, predali spoločný dom a momentálne žije sama – spokojná vo svojom novom byte.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

Pred pár dňami sme vás informovali o online realizácii výstavy Vystúp z kruhu násilia. Postupne vám cez príbehy žien zažívajúcich násilie chceme priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Tu je prvý príbeh: Pani Tamara zatelefonovala do OZ Žena v tiesni po 25-ročnom manželstve. Kontakt na poradňu jej dala suseda, u ktorej sa pred násilným správaním manžela niekoľkokrát ukrývala aj s deťmi. Spolu s manželom a deťmi bývali v ich spoločnom byte. Jej život s manželom bol plný ponižovania. Manžel často popíjal alkohol, nemal stále zamestnanie. Vinil ju za svoje neúspechy. Podceňoval ju ako ženu – matku a manželku - hovoril jej, že svoju rolu nezvláda. Aj keď sa pani Tamara snažila podriadiť jeho pravidlám, vždy si našiel niečo, čo mohol skritizovať. Posledné roky manželstva terorizoval aj ju, aj deti, nútil ich, aby mu chodili kupovať pivo a cigarety. Keď tak neurobili, začal ničiť majetok v byte, vyhrážať sa im, že ich zabije. Keď bol Tamarin manžel pod vplyvom alkoholu, jeho konanie sa stupňovalo. Najčastejšie sa vyhrážal, že niečo vyhodí z okna alebo balkóna, že ich nepustí do bytu, že im niečo spraví, že ich telá ani polícia nenájde, ak niečo proti nemu podniknú. Neraz fyzicky napadol pani Tamaru aj deti. Spočiatku sa hanbili volať políciu, potom mali strach z toho, čo by urobil. Nakoniec sa však situácia stala takou neznesiteľnou, že sa odhodlali vyhľadať pomoc. Po telefonickom hovore pani Tamary do OZ Žena v tiesni bola klientka objednaná na osobné stretnutie, kde mala priestor vyrozprávať svoj príbeh. Keďže sa chcela hlavne rozviesť, spolu s poradkyňou hľadali spôsoby a možnosti riešenia situácie. Po zvážení odhadu nebezpečenstva spísali v poradni na násilníka trestné oznámenie, a zároveň podali na súd návrh na neodkladné opatrenie na zákaz vstupu do bytu. Kým súd nerozhodol o zákaze vstupu, bola pani Tamara s deťmi u susedy. Súd rozhodol o zákaze vstupu násilného manžela do bytu a až vtedy sa vrátila pani Tamara s deťmi do bytu. Za pomoci OZ Žena v tiesni podala na okresný súd aj návrh na rozvod manželstva. Odchod od násilníka nebol jednoduchý. Počas právneho doriešenia situácie sa snažil dostať do bytu, žobronil o peniaze, čakal pani Tamaru pred zamestnaním buď s prosením alebo vyhrážaním sa, aby zmenila svoje rozhodnutie. Momentálne je pani Tamara rozvedená, žije vo vlastnom byte sama so svojimi deťmi a exmanžel je v podmienke a žije v zahraničí. Peniaze z predaja spoločného bytu prepil.

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň 16 dní aktivizmu

29. november je Medzinárodným dňom obhajkýň a obhajcov ľudských práv žien.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava Vystúp z kruhu násilia

Výstavu Vystúp z kruhu násilia k 16 dňom aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v rámci projektu ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA, sme plánovali zrealizovať včera 25.11.2021, no plány nám prerušil zákaz vychádzania. Preto sme sa rozhodli, že až do 10. decembra vám výstavu Vystúp z kruhu násilia sprístupníme online. Postupne vám cez príbehy žien zažívajúcich násilie chceme priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Predstavíme vám príbehy žien, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu - tie môžu byť motiváciou pre ženy, ktoré v takom vzťahu momentálne žijú, pretože existuje možnosť, ako z násilníckeho vzťahu odísť. Podľa aktuálnych štatistík, v roku 2020 narástol počet trestných stíhaní vo veci trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby až o 18 % oproti roku 2019, a tento počet sa zvyšuje s postupujúcou pandémiou koronavírusu. Pri písaní príbehov žien, ktoré odišli z násilníckeho vzťahu, sme sa inšpirovali príbehmi našich klientok, pričom sme ich upravili tak, aby bola zachovaná ich anonymita a aby žiadna klientka v nich nemohla byť identifikovaná. Viac informácií o výstave Vystúp z kruhu násilia vám prinesieme už čoskoro. Výstava Vystúp z kruhu násilia je realizovaná v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. (Viac informácií o projekte sa dozviete na www.eeagrants.sk a https://skr.sk/vpIEv alebo www.zenavtiesni.sk).

Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň 16 dní aktivizmu

Podporujeme šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách. V období od 25.11.2021 do 10.12.2021 sa zapájame do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je pre nás aj pre vás príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Deň boja proti násiliu na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv. 25.11.2021, keď je Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách, môžete aj vy vyjadriť svoj postoj k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách - na vašich sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom môže každý a každá z vás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú. Táto kampaň je realizovaná v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Ženské práva sú ľudské práva

Výstava

V rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva organizujeme výstavu s názvom Vystúp z kruhu násilia. Výstava je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a uskutoční sa 25.11.2021 od 9:00 do 17:00 v centre mesta Martin. Tento projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

O nás

Krízové bývanie

Poskytujeme už aj krízové bývanie! Byty s utajenou adresou sú k dispozícii pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. V prípade záujmu nás kontaktujte na 0907 346 374.

Intervenčné centrum

Intervenčné centrum

Naša špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch sa 1.11.2021 stala intervenčným centrom. Poskytujeme pomoc obetiam domáceho násilia v zmysle § 27a ods. 12 Zákona o policajnom zbore. Ak nás chcete požiadať o pomoc, môžete nás kontaktovať na 0907 346 374 a 0911 346 374 a oz.zenavtiesni@gmail.com.

O nás

Špecializované poradenstvo

Ak zažívate násilie vo vzťahu a potrebujete pomoc, sme tu pre vás! Osobné, telefonické a e-mailové poradenstvo poskytujeme v pracovné dni v čase od 7:00 do 15:30. Telefonicky sme dostupné cez víkendy v čase od 7:00 do 21:00. Vďaka mestu Martin môžeme v roku 2021 poskytovať špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Ženské práva sú ľudské práva

O projekte

Do apríla 2024 budeme realizovať projekt s názvom Ženské práva sú ľudské práva. Súčasťou tohto projektu budú tieto štyri aktivity: 1. vzdelávanie Ženské práva sú ľudské práva 2. kampaň Ženské práva sú ľudské práva 3. redizajn webovej stránky www.zenavtiesni.sk 4. kampaň 16 dní aktivizmu Viac informácií sa čoskoro dozviete na tejto webovej stránke. Tento projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Ženské práva sú ľudské práva

Otváracia konferencia

Vo štvrtok 9.9.2021 sa uskutočnila otváracia konferencia s názvom Nórske fondy pre ženy (nielen) na východe v krásnych priestoroch PKO v Prešove. Na tejto konferencii sme odprezentovali projekty, ktoré sa uskutočňujú s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Za účasti mnohých hostí a hostiek sme odprezentovali projekt Ženské práva sú ľudské práva, ktorého partnerom je aj občianske združenie MyMamy z Prešova a ich projekt Rôzne cesty k rovnosti.

Ženské práva sú ľudské práva

Vzdelávanie

Aj tento rok organizujeme cyklus prednášok určených pre študentky a študentov. Obsahom prednášok bude priblíženie témy násilia páchaného na ženách, formy, cyklus, príčiny (rodové stereotypy), následky, oboznámenie mladých žien s možnosťami, ako sa brániť násilnému partnerovi. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať mailom na oz.zenavtiesni@gmail.com. Tešíme sa na vás.

Ženské práva sú ľudské práva

Otváracia konferencia

V týchto dňoch realizujeme nový projekt! Projekt Ženské práva sú ľudské práva je zameraný na vzdelávanie laickej verejnosti, a to detí a dospelých, v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Prvou aktivitou projektu bude otváracia konferencia, ktorá sa bude realizovať 9.9.2021 v Prešove. V spolupráci s MyMamy, o.z. sa celý projekt realizuje v Žilinskom a Prešovskom kraji a cieľom je stieranie obrovských rozdielov vo vnímaní rodovej rovnosti ľudí a postavení žien v spoločnosti. Za jeho realizáciu ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021 a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky.

PODPORILI NÁS