Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Fotogaléria

Fotogaléria

Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin
Žena v tiesni Martin

PODPORILI NÁS