Výstava v Ružomberku

Čakáme vás na výstave Ženské práva sú ľudské práva. Výstava práve prebieha v centre Ružomberka pri Hoteli Kultúra a potrvá do 26.4.2024. Tešíme sa na vás. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

K násiliu môže dôjsť na príležitostnej schôdzke, na prvom rande i vo vážnom dlhodobom vzťahu. Preto prinášame odporúčania pre bezpečné rande. Pre viac informácií klikaj tu: https://www.zenavtiesni.sk/safe-date/

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Má si ,,normálny“ muž vedieť spraviť doma poriadky a keď je treba, aj uštedriť jednu výchovnú dieťaťu či žene? NIE! Násilie nie je za žiadnych okolností v poriadku. Ak sa nachádzaš v násilnom vzťahu, môžeš vyhľadať pomoc. Viac informácií nájdeš na tento stránke. Už na začiatku partnerského vzťahu sú pozorovateľné niektoré signály poukazujúce na násilné správanie. Ako rozpoznať varovné signály v začiatkoch ? Klikaj: https://www.zenavtiesni.sk/warning-signals/

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Predstavujeme vám ďalšie spoty k téme ženských práv. A tu je prvé z nich. Viete, čo feminizmus vlastne je? Sú feministky ženy, ktoré nenávidia mužov? Nie, feministky len chcú, aby si boli ženy a muži rovní. Nič viac, nič menej. My všetci by sme mali byť feministky a feministi a teda podporovať koncept rodovej rovnosti - šíriť presvedčenie, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami.

Pozvánka na výstavy v Ružomberku

S radosťou vás pozývame na výstavu VYSTÚP Z KRUHU NÁSILIA, ktorá sa bude konať 22.4.2024. Zároveň tam uvidíte aj výstavu ŽENSKÉ PRÁVA SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA, ktorá bude prístupná až do 26.4.2024. Obe výstavy sa tentokrát budú konať v centre Ružomberka v okolí Hotela Kultúra. Na výstavách sa dozviete viac o násilí páchanom na ženách, o rodových stereotypoch, ktoré sú príčinou vzniku násilia páchaného na ženách. Ukážeme vám iný uhol pohľadu na rolu žien a mužov, dcér a synov, matiek a otcov, zamestnankýň a zamestnancov. Príďte nás podporiť. Tešíme sa na vás. Výstava je súčasťou projektu Ženské práva sú ľudské práva. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk

Stretnutie s prezidentkou

Včera bol Medzinárodný deň bez násilia. Práve v tento deň sme sa stretli s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ostatnými intervenčnými centrami. Od začiatku roka 2024 sme zaznamenali už päť vrážd a zabití žien, vrátane jedného pokusu. V rámci platformy proti násiliu páchanému na ženách SME TU ????, sme hľadali spolu s odborníčkami a odborníkmi riešenia, ako takýmto tragédiám predchádzať.

Ženské práva = ľudské práva = rómske práva

ŽENSKÉ PRÁVA = ĽUDSKÉ PRÁVA = RÓMSKE PRÁVA Podpora rodovej rovnosti v spoločnosti nie je možná bez zohľadnenia najohrozenejších rómskych dievčat a žien, je potrebné prispieť k posilneniu svojpomoci rómskych žien prostredníctvom posilnenia ich sociálnych sietí, komunikačných a sociálnych zručností a schopnosti sebahodnotenia a sebauvedomenia. Uvedomenie si svojho nerovnocenného postavenia môže byť prvým impulzom k budovaniu sebavedomia nielen rómskych žien. Už len DNES si môžete v centre Martina pozrieť výstavu, na ktorej zistíte, koho vlastne sa ľudské práva týkajú. Príďte. Po ceste si môžete prečítať aj tento článok: https://www.romata.sk/.../nestvorila-ich-priroda-su... Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Rodové stereotypy na výstave

Ešte do pondelka sa môžete dozvedieť nielen o rodových stereotypoch, ale oveľa viac. Je dôležité si uvedomiť, že: ▪️ Žena môže byť dokonalá aj bez toho, aby sa stala matkou. ▪️ Matka nemusí všetok svoj čas venovať deťom a domácnosti. Má právo na svoje záujmy a prácu. ▪️ Otec sa dokáže postarať o dieťa rovnako kvalitne ako matka. ▪️ Úloha otca nie je redukovaná len na ekonomické zabezpečenie detí. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Kto by mal upratovať?

Myslíte si, že upratovanie je len ženskou záležitosťou? Zaujíma nás váš názor, podeľte sa oň s nami: https://www.zenavtiesni.sk/questionnaire-support-for/ A ak vás zaujíma nielen téma férovej domácnosti, ale aj mnohé ďalšie, zastavte sa na našej výstave Ženské práva sú ľudské práva. Už len do pondelka v centre Martina. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk

Výstava Ženské práva sú ľudské práva pokračuje

Mnoho žien a dievčat na celom svete stále čelí diskriminácii. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá: násilie vo vzťahoch a sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť a mnoho iného. Tieto problémy by tu nemuseli byť, keby sme sa na svet naučili pozerať inak. Skúsme sa spoločne zamyslieť nad tým, aké by to bolo, keby sme všetci a všetky mali právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z rôznych možností bez obmedzení rodovými rolami. Aké by to bolo, keby sme rozdielnosť medzi nami nepovažovali za niečo, čo nás rozdeľuje, ale spája? Impulz k takémuto zamysleniu vám môže poskytnúť aj naša výstava Ženské práva sú ľudské práva, ktorú ešte tento týždeň nájdete v centre Martina blízko pražiarne kávy Idylika. Príďte sa pozrieť! Mimochodom, ešte si pamätáte na naše videá k téme rodovej rovnosti? Všetky si môžete pozrieť tu: https://zenavtiesni.sk/womens-rights-is-a-human-rights.../a o pár týždňov sa môžete tešiť na ďalšie. Projekt Ženské práva sú ľudské práva je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. www.norwaygrants.sk/dgv www.zenavtiesni.sk