Kampaň 16 dní aktivizmu

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách (25. novembra - 10. decembra) sa zameriava na posilnenie dodržiavania ľudských práv žien na Slovensku, zlepšenie podmienok prístupu žien zažívajúcich násilie k ochrane, podpore a pomoci zvýšením aktívneho prístupu štátu a verejnosti. V rámci tejto aktivity každoročne organizujeme výstavu s názvom Vystúp z kruhu násilia. Jej cieľom je pripomenúť životy žien a dievčat, ktoré pracovali, mali susedov, susedky, priateľov a priateľky, rodinu a deti, a ktorých životy sa násilne skončili rukami manžela, bývalého manžela, partnera alebo známeho. Chceme však poukázať aj na ženy, ktorým sa podarilo od násilného partnera vyslobodiť. Počas celej kampane budete môcť vyjadriť svoj názor na problematiku násilia páchaného na ženách. Ak sa zúčastnite výstavy, budete sa môcť odfotiť s tabuľkou: Povedzme nie násiliu páchanému na ženách. Takéto aktívne vyjadrenie negatívneho postoja k násiliu páchanému na ženách prispieva k zníženiu tolerancie k násiliu v našej spoločnosti. Týmto spôsobom chceme povzbudiť ľudí, aby im neboli ľahostajné angažovanosť a aktivita. Výstavou chceme pomôcť ženám, ktoré zažívajú násilie. Chceme ženám a ich deťom pomôcť nájsť lepšie porozumenie a podporu v ich bezprostrednom susedstve a komunite.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.