Prehlbovanie kvalifikácie

Vzdelávanie

Táto aktivita sa netýka len posilnenia odborných zručností a schopností poradkýň, ale aj vzdelávania spolupracujúcich inštitúcií v téme násilia páchaného na ženách. Prostredníctvom poskytovania vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách inštitúciám, ktoré sa s touto skupinou žien najčastejšie dostávajú do kontaktu, chceme prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Chceme, aby sa žiadna žena zažívajúca násilie nebála požiadať o pomoc.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré poskytuje vzdelávanie v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.