Podporte nás

Podporte nás

Môžete nás podporiť jednorázovo alebo dlhodobo, prostredníctvom darujme.sk alebo priamo na stránke.
ĎAKUJEME.

Podporte nás QR kód

Dve percentá. Pojem, pre každého známy, v tomto období často skloňovaný.
Touto cestou Vás chceme požiadať, aby ste 2 % z Vašej dane poukázali práve nám. Prečo? Len o dvoch percentách z celkovej odvedenej sumy môžete rozhodnúť. Poukázanie dvoch percent zo zaplatenej dane Vás nič nestojí. Preto by bola škoda nevenovať tieto dve percentá niekomu, kto ich vie zmysluplne použiť.

Zo štatistík Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vyplýva, že výskyt tzv. domáceho násilia stúpol štvornásobne, a to práve počas pandémie COVID-19. Naše občianske združenie ŽENA V TIESNI už takmer 17 rokov poskytuje komplexné špecializované poradenstvo ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom. Podpora služieb pre ženy zažívajúce násilie je zo strany štátu minimálna. Preto Vás chceme aj touto cestou požiadať o podporu. Aby sme mohli pomáhať, potrebujeme pomoc.

V minulom roku sme aj my zaznamenali výraznú zmenu. Počas 1. vlny pandémie koronavírusu sme evidovali dvojnásobné zvýšenie počtu klientok oproti rovnakému obdobiu v roku 2020 a celkový nárast počtu kontaktov o 57 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2020. Okrem toho bolo na Slovensku mnoho žien, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli obrátiť na našu pomoc.

Ambulantné a telefonické poradenstvo je základom našej práce, preto v roku 2021 sa k nám, aj vďaka Vašim 2 %, mohli dovolať ženy zažívajúce násilie bezplatne, za čo Vám aj v ich mene úprimne ďakujeme. Venovanie Vašich 2 % občianskemu združeniu ŽENA V TIESNI bude pre nás najmä tento rok existenčnou pomocou. Z Vašich 2 % dokážeme zabezpečiť nepretržité fungovanie poradenských priestorov, kde so ženami a deťmi pracujeme.

PODPORIŤ NÁS 2% Z VAŠEJ DANE MÔŽETE PREVODOM NA:
IBAN: SK4411110000006628941006
Obchodné meno (názov): ŽENA V TIESNI
Právna forma: občianske združenie
Adresa: P. O. BOX 70, 036 01, Martin
IČO: 37974581
DIČ: 2022071447

Formulár - vyhlásenie

Všetky potrebné formuláre nájdete na www.rozhodni.sk.
Ak by ste nás chceli podporiť aj finančným darom, môžete sa nám ozvať prostredníctvom mailovej adresy: oz.zenavtiesni@gmail.com, kde Vám poskytneme potrebné informácie.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Ako na to:
1) Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa alebo zamestnávateľku o vykonanie ročného zúčtovania a oznámte mu či jej, že budete chcieť poukázať svoje percentá.

2 % - následne požiadajte zamestnávateľa alebo zamestnávateľku, aby vám vystavil/a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. V prípade, že ste sa rozhodli svoje 2 % darovať, vyplňte prosím predvyplnený formulár Vyhlásenie o poukázaní dane. Z Potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a následne si vypočítate 2 % z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3 % - dane môžete poukázať, ak ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a predložíte Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v danom roku dobrovoľnícky pracovali. V prípade, že ste dobrovoľnícky pracovali pre našu organizáciu, Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti získate cez kontakt oz.zenavtiesni@gmail.com.

1 % - ako právnická osoba môžete poskytnúť 1 % z príjmov právnickej osoby. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1 % (alebo 2 %) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8 €. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane darovali finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať 2 % z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane.

2) Obe tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste, prípadne Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti doručte do 30.4. na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo elektronicky do 31.3.

Budeme Vám vďačné, ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní, aby sme sa Vám mohli poďakovať.