Násilie vo vzťahu

Je dôležité o násilí vo vzťahoch vedieť – je dôležité vedieť, ako ho rozpoznať, poznať varovné signály, ako ho zastaviť, vedieť, čo robiť a kde vyhľadať pomoc.

Prvé lásky, prvé rande, prvé vzťahy… Nie vždy sú spojené len s príjemnými pocitmi. Nie všetky vzťahy sú harmonické a rovnocenné. A to, čo sa javilo na začiatku ako prejav romantickej lásky, môže byť v skutočnosti prejav žiarlivosti, kontroly a izolácie, prejav s cieľom získať moc. Možno máš aj ty taký pocit zo svojho priateľa. Možno si kladieš otázku, kedy už ide o násilie vo vzťahu. Je to až vtedy, keď ťa priateľ udrie? Násilie nie je len bitka. Ubližovať ti môže „len“ slovne (rôznymi nadávkami, ponižovaním, vyhrážaním sa, krikom) alebo neustálou kontrolou, obmedzovaním, zákazmi, príkazmi, atď. Táto psychická forma násilia však môže veľmi rýchlo eskalovať na fyzickú formu s vážnymi následkami na zdraví. Násilie je správanie, ktoré v tebe vyvoláva strach a zo strachu sa podriaďuješ proti svojej vôli svojmu priateľovi.

Tvoj priateľ môže byť mylne presvedčený:

 • že môže a má právo ťa kontrolovať;
 • že muž sa má presadzovať svojou agresivitou;
 • že keď s tebou chodí, tak mu patríš (si jeho majetkom ako auto alebo mobil);
 • že si povinná ho poslúchať, ak tak nespravíš, môže ťa potrestať;
 • že môže od teba vyžadovať nežnosti, sex;
 • že má právo zasahovať do tvojho výzoru, obliekania, správania, atď.

Násilní partneri neuznávajú hranice vo vzťahu, hranice svojej priateľky. Láska je pre nich synonymom pre vlastníctvo. Násilníci si myslia, že majú právo na svoje správanie, a týmto právom svoje správanie ospravedlňujú. Majú pocit, že sú lepší, nadradenejší ako ich priateľka, že ich vzťah oprávňuje kontrolovať, usmerňovať, nariaďovať niečo svojej priateľke.

Uvedené predstavy sú nesprávne. Tvoj priateľ nemá právo vyžadovať od teba niečo, čo ti je nepríjemné. Násilie vo vzťahu nie je normálne. Žiarlivosť, panovačnosť, majetníctvo ani agresívne prejavy nepatria do rovnocenného vzťahu. Ak sa stane, že si nájdeš násilníckeho priateľa, treba vyhľadať pomoc a zo vzťahu odísť.

Každá žena má právo na život bez násilia!

V tvojom okolí je množstvo chlapcov, ktorí nepoužívajú násilie vo vzťahu, ale budú si ťa vážiť a akceptovať! Nenechaj si ubližovať, váž si samú seba!

O násilí nie je ľahké rozprávať. O násilí vo vzťahu je to ešte ťažšie, pretože ti ubližuje niekto, koho máš rada, kto ti je dôverne známy, na kom ti záleží. Mlčanie, ticho, ktoré obklopuje tvoj vzťah, treba prelomiť.

O násilí je potrebné hovoriť. Zdôver sa kamarátke, rodičom, učiteľke či učiteľovi alebo zavolaj nám. Od priateľa, ktorý ti ubližuje, by si mala odísť. Chlapec, muž, ktorý pácha násilie, sa nezmení. Násilie, ktoré sa nerieši, sa zhoršuje. Ani tvoj násilný priateľ sa nezmení, ani kvôli svojim nekonečným sľubom. Nezmení ho ani tvoja láska k nemu a neustále prispôsobovanie sa mu!

Pravidlom zdravého vzťahu je otvorená komunikácia, v ktorej ani jeden z vás neuplatňuje silu a kontrolu nad rozhodnutiami vo vzťahu. Rovnoprávny zdravý vzťah má svoje charakteristiky. V zdravom vzťahu obaja:

 • vzájomne sa rešpektujú a nekontrolujú jeden druhého;
 • bez strachu diskutujú a necítia sa ohrození pri vyjadrení odlišného názoru;
 • slobodne rozhodujú o svojich aktivitách, svojej budúcnosti a rodine;
 • slobodne vyjadrujú svoje myšlienky;
 • odmietajú robiť veci, ktoré sa im nepáčia;
 • očakávajú rovnocenné vzťahy, kde obaja berú aj dávajú;
 • očakávajú, že akékoľvek sexuálne správanie je o ich spoločnej dohode;
 • vedia, že nie znamená nie a nenútia k sexu násilím;
 • vedia, že akékoľvek násilie je neakceptovateľné;
 • robia ústupky a uvedomujú si, že nestrácajú silu ani postavenie, ak ich názor nie je rovnaký;
 • neuchyľujú sa k hrozbám, napádaniam a násiliu, keď chcú dosiahnuť svoje;
 • vedia čeliť pocitom ako zlosť a frustrácia bez toho, že by si ich vybili na tom druhom.