Špecializované poradenstvo

Špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

Ide o prioritnú aktivitu projektu, ktorá je zameraná na udržanie dostupnosti špecifických služieb, a tým ich skvalitnenie. Cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch. Komplexná pomoc a ochrana je realizovaná prostredníctvom ambulantného poradenstva, krízovej telefonickej linky a online poradne. Pre klientky, ktoré sa ocitli v ohrození, máme k dispozícií utajené bývanie.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré poskytuje poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.