Som žena zažívajúca násilie

Nie ste v tom sama

Možno máte strach, možno ešte veríte, že čas všetko zmení. Premýšľate, prečo sa práve Vám dejú veci, ktoré Vás ničia, ohrozujú. Možno už nemáte energiu účinne sa brániť, pripadá Vám, že násilie nedokážete zastaviť. Máte pocit, že ste zlyhali a na všetko ste ostali sama a nemá Vám kto pomôcť.

Určite nie ste sama, takéto starosti trápia mnoho žien. Našu pomoc už vyhľadalo približne 2500 žien, preto ani vy neostávajte so svojim problémom sama a vyhľadajte pomoc. Násilie samo od seba neprestane, ale existuje niekoľko ciest, ako sa dá dostať z bludného kruhu násilia, ktoré zažívate. Už tým, že ste vyhľadali našu stránku, prestávate byť osamelá so svojím problémom. Našou snahou bude pomôcť Vám nájsť cestu z násilníckeho vzťahu. Nikdy nie je neskoro odísť.

Vaša situácia nie je bezvýchodisková. Skúste sa obrátiť na niektorú z poradní vo vašom okolí, prípadne kontaktujte našu poradňu, kde Vám môžeme pomôcť nájsť novú cestu. Ak sa rozhodnete pre zmenu, povzbudíte tie ženy, ktoré zostávajú v násilníckom prostredí.

V súčasnosti na Slovensku zažíva násilie 21,2 % dospelých žien vo veku od 18-64 rokov, ktoré majú partnera,¹ teda približne 570 000 žien. Výskyt násilia páchaného na ženách od bývalých partnerov je ešte vyšší: z dospelých žien, ktoré mali bývalého partnera, zažilo z jeho strany násilné správanie 27,9%, z toho 12.2% vyhranené násilie. Situácia týchto žien je prirovnávaná k vojnovému stavu, prežitiu prírodnej katastrofy či prežitiu zajatia v koncentračnom tábore.

o Násilie samé neprestane!

o Násilník sa nezmení!

o Konanie násilníka je vedomé a cielené!

o Násilie nemožno ničím ospravedlniť.

o Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha!

o Nikto nemá právo páchať na Vás násilie.

o Každý človek má právo žiť bez násilia a nezaslúži si byť zneužívaný.

o Netolerujme násilie spoločne!

¹ Údaj z posledného reprezentatívneho výskumu: Bodnárová, Filadelfiová, Holubová: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR a UNIFEM, 2008.

ČO ROBIŤ?

 1. Násilie je trestný čin a nikto nemá právo sa k Vám takto správať. Čo môžete pre seba urobiť, ak zažívate násilie v partnerskom vzťahu?
 2. Ak zažívate násilie v partnerskom vzťahu, vyhľadajte odbornú pomoc. V občianskom združení ŽENA V TIESNI Vám poskytneme komplexné poradenstvo. Pomôžeme Vám odpútať sa od násilníka a začať nový, lepší život. Verte si. My Vám budeme veriť.
 3. Odchod od násilného partnera či manžela je veľmi zložitá situácia. Môžete byť vystavená rôznym tváram svojho partnera alebo manžela (prosby, sľuby, krátkodobé prejavy lásky). Milými slovami, ale aj vyhrážkami sa Vás bude snažiť udržať vo vzťahu alebo dostať späť.
 4. Prvý krok je vždy ťažký. Neospravedlňujte a nebagatelizujte násilie. Nikto nemá právo ubližovať Vám ani Vašim deťom. Nehanbite sa za násilie. Hanba padá na toho, kto násilie pácha. Zdôverte sa rodine, známym, kamarátke. Ľudia, ktorým veríte, sa môžu stať vašim zdrojom pomoci a podpory.
 5. Pokiaľ nič nespravíte, násilie samé neprestane. Naopak. Za roky, ktoré žijete v násilníckom vzťahu, viete, že násilie má tendenciu sa stupňovať. Váš partner alebo manžel Vám veľakrát sľuboval, že sa zmení. Vždy sa však situácia vrátila do starých koľají. Jeho zmena správania bola krátkodobá, ak vôbec nejaká zmena nastala.
 6. Ak zvažujete odchod od násilného partnera či manžela, premyslite si dopredu bezpečnostný plán, aby ste neohrozili seba a ani svoje deti. Vysvetlite deťom, čo sa deje, aby to pochopili. Vyhnite sa ohováraniu ich otca.

 

Ako postupovať pri útoku:

 • V prípade napadnutia volajte políciu na bezplatných telefónnych číslach 158 alebo 112.
 • Ak ste napadnutá v priebehu volania na políciu, nechajte vyvesený telefón a kričte, pokúste sa dostať k východu a utiecť.
 • Pred príchodom polície neupratujte prípadné stopy po násilí – dôkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečenie, chumáče vlasov…)
 • S políciou sa snažte hovoriť bez prítomnosti partnera alebo manžela.
 • Zistite si mená policajtov a policajtiek, ktorí a ktoré zasahovali a žiadajte si zápisnicu zo zásahu.
 • Podľa Zákona o policajnom zbore môžu zasahujúci policajti vykázať násilnú osobu z bytu alebo domu a zakázať jej vstupovať do tohto obydlia po dobu 48 hodín. Doba sa predlžuje, ak na tento čas vychádza víkend alebo sviatok. V tomto čase máte možnosť podať návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu násilníka do bytu alebo domu. Tento návrh môžete podať na súd aj v prípade, ak policajti alebo policajtky nevykážu násilníka z bytu alebo domu.
 • Pokiaľ nebol násilník zaistený, snažte sa aj na krátko odísť z domu, ak je to možné. Neodchádzajte bez detí.

Ako postupovať po útoku:

 • Ak Vás násilník zranil počas útoku, vyhľadajte lekársku pomoc. Je vhodné zaznamenať u ošetrujúceho lekára každé poranenie, ktoré je dôsledkom násilia - aj malé. Ak je to možné, o lekárskom ošetrení násilníkovi nehovorte. Správu z ošetrenia si odložte na miesto, kde ju partner alebo manžel nemôže nájsť, resp. zničiť.
 • Násilie je trestný čin! Na polícii, prokuratúre alebo súde môžete podať osobne (ústne do zápisnice) alebo písomne (prostredníctvom pošty) trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať aj elektronicky, ale v takom prípade je to potrebné potvrdiť do 3 dní, a to písomne prostredníctvom pošty alebo ústne. Je potrebné, aby ste vypovedali podrobne o spôsobe násilného správania Vášho partnera alebo manžela, nesústreďte svoju pozornosť len na posledný incident, zdôraznite dlhodobosť násilia vo Vašom vzťahu. Čím viac údajov a dôkazov (napr. lekárske správy o ošetrení, obrazové a zvukové záznamy, výhražné SMS-ky, poškodené veci, svedkovia udalosti) uvediete, tým je vyššia pravdepodobnosť úspešného ukončenia trestného konania. Ak ste na polícii alebo inom orgáne, vždy si pozorne prečítajte, čo podpisujete. Nevzdávajte sa vopred svojich práv, ktoré Vám zákon priznáva (napr. práva preštudovať si vyšetrovací spis po skončení vyšetrovania).
 • Pokiaľ nebol násilník zaistený, po podaní trestného oznámenia môžete podať na súd neodkladné opatrenie na zákaz vstupu násilníka do bytu alebo domu, kde došlo k spáchaniu násilnosti.