Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Vzdelávanie Ženské práva sú ľudské práva

Vzdelávanie Ženské práva sú ľudské práva

Týmto vzdelávaním chceme učiť mladých ľudí o rodovej rovnosti, rodových stereotypoch a o právach žien. Vzdelávanie je zamerané na cieľovú skupinu žiakov a žiačok základných a stredných škôl v Žilinskom kraji vo veku od 14 do 19 rokov, pretože je pre nás dôležité poskytovať mladým ľuďom informácie o rodových otázkach, aby si do svojich budúcich vzťahov neprinášali stereotypy, ktoré stoja za vznikom násilia páchaného na ženách a aby nikto nemusel zažívať násilie. Chceme, aby sme všetci a všetky žili v bezpečnom a rešpektujúcom prostredí, preto pripravíme vzdelávacie príručky pre učiteľky a učiteľov aj materiál pre žiakov a žiakov a žiačky.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré bude v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva realizovať prednášky v Prešovskom kraji.Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

PODPORILI NÁS