Vzdelávanie Ženské práva sú ľudské práva

Týmto vzdelávaním chceme učiť mladých ľudí o rodovej rovnosti, o rodových stereotypoch a o právach žien. Vzdelávanie je zamerané na cieľovú skupinu žiakov a žiačok základných a stredných škôl v Žilinskom kraji vo veku od 14 do 19 rokov, pretože je pre nás dôležité poskytovať mladým ľuďom informácie o rodových otázkach, aby si do svojich budúcich vzťahov neprinášali stereotypy, ktoré stoja za vznikom násilia páchaného na ženách a aby nikto nemusel zažívať násilie. Chceme, aby sme všetci a všetky žili v bezpečnom a rešpektujúcom prostredí, preto sme pripravili vzdelávacie príručky pre učiteľky a učiteľov aj materiály pre žiakov a žiačky.

 

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré  v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva realizuje prednášky v Prešovskom kraji. Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.