Bezpečné rande

Vzťahy bez násilia stoja na vzájomnej dôvere. Dobrý vzťah si vyžaduje toleranciu, zodpovednosť i umenie počúvať druhého.

Počúvať znamená snažiť sa pochopiť stanovisko druhého, pochopiť, že pre druhého sú jeho city rovnako dôležité ako tvoje pre teba. K násiliu môže dôjsť na príležitostnej schôdzke, na prvom rande i vo vážnom dlhodobom vzťahu.

Odporúčania pre bezpečné rande:
- Niekto z tvojho okolia, niekto, komu dôveruješ, by mal vedieť, kde a s kým ideš.
- Najvhodnejšie miesto na rande je tam, kde je viac ľudí a tam, kde to poznáš.
- Máš právo nesúhlasiť so svojim priateľom, povedať mu nie.
- Máš možnosť kedykoľvek z rande odísť, keď sa necítiš dobre.
- Máš právo odmietnuť aktivity, ktoré sa ti nepáčia.
- Ak sa tvoj priateľ rozhodne zaplatiť účet za vás oboch, nie si povinná mu to nejako odplatiť.
- Máš právo, aby tvoj priateľ k tebe pristupoval s rešpektom a rovnocenne. Ak to tak nie je, vyjadri svoje pocity.
- Máš právo odmietnuť sex kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
- Tvoj priateľ nemá právo správať sa agresívne (psychicky, fyzicky, sexuálne), a to za žiadnych okolností.
- Dávaj si pozor na klesajúcu schopnosť reagovať pod vplyvom alkoholu a drog!