Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Redizajn webovej stránky

Redizajn webovej stránky

Aktivitou projektu Ženské práva sú ľudské práva je aj redizajn webovej stránky www.zenavtiesni.sk. Chceme vytvárať väčší priestor pre rodovú rovnosť a osloviť aj mladých ľudí. Naša stránka má vzdelávací charakter, okrem informácií o násilí páchanom na ženách tu nájdete aj rodový kvíz, kde si môžete otestovať, do akej miery poznáte rodové stereotypy. Takisto tu nájdete zaujímavý dotazník k podpore rodovej rovnosti a viac informácií o tejto téme. Naša webová stránka je dostupná aj v anglickom jazyku. Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

PODPORILI NÁS