Redizajn webovej stránky

Aktivitou projektu Ženské práva sú ľudské práva bol aj redizajn webovej stránky www.zenavtiesni.sk. Chceme vytvárať väčší priestor pre rodovú rovnosť a osloviť aj mladých ľudí. Naša stránka má vzdelávací charakter, okrem informácií o násilí páchanom na ženách tu nájdete aj rodový kvíz, kde si môžete otestovať, do akej miery poznáte rodové stereotypy. Takisto tu nájdete zaujímavý dotazník k podpore rodovej rovnosti a viac informácií o tejto téme. Naša webová stránka je dostupná aj v anglickom jazyku.

 

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.