Skupinové supervízie

Supervízia je odporúčaným nástrojom profesijného rastu odborníkov a odborníčok v pomáhajúcich profesiách. Preto chceme poskytnúť pomáhajúcim organizáciám a spolupracujúcim inštitúciám príležitosť skupinových supervízií v téme násilia na ženách. Takto majú možnosť zdieľať svoje poznatky, skúsenosti a zároveň získavať poznatky o efektívnej, špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré poskytuje supervízie v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.