Pre ženy zažívajúce násilie

Služby

KOMPLEXNÁ POMOC A OCHRANA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

 

Ženám, na ktorých je páchané násilie, poskytujeme komplexný poradenský servis:

 • špecializované, sociálne a psychologické poradenstvo;
 • práca s deťmi, ktoré zažili násilie v rodine;
 • právne poradenstvo v oblasti rodinného práva (rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, výživné…);
 • právne poradenstvo v oblasti trestného práva (trestné oznámenie, zastupovanie v trestných konaniach…);
 • pomoc pri spisovaní žiadostí, návrhov;
 • vytvorenie bezpečného plánu odchodu od násilníka.

Naše služby sú bezplatné, anonymné a dôverné.

 

AMBULANTNÉ PORADENSTVO OZ ŽENA V TIESNI

 

OZ ŽENA V TIESNI poskytuje ambulantné poradenstvo pre ženy, na ktorých je páchané násilie a ich deti, aj pre osoby zažívajúce násilie v rodine. Konzultácie sú bezplatné. Je nutné sa vždy dopredu objednať na telefónnom čísle 0907 346 3740911 346 374 alebo 0940 948 947 alebo prostredníctvom e-mailu oz.zenavtiesni@gmail.com. Miesto poradne je utajené. Pri telefonickom alebo e-mailovom kontakte Vás budú poradkyne inštruovať o postupe stretnutia. V krízovej poradni sme Vám k dispozícii od pondelka do piatku od 7:00 do 16:00. Bez Vášho vedomia a súhlasu sa žiadne informácie neposkytujú iným osobám, inštitúciám a organizáciám. Pracovníčky poradne sú viazané mlčanlivosťou.

 

KRÍZOVÁ TELEFONICKÁ LINKA

 

Čo môžete očakávať, keď zavoláte na našu krízovú telefonickú linku:

 • vypočutie a pomoc orientovať sa v aktuálnej situácii;
 • porozumenie a dôveru;
 • strániacu pomoc: za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha, nie vy!
 • aktívne riešenie situácie;
 • pomoc pri zostavovaní individuálneho bezpečnostného plánu.;
 • praktické rady a pomoc pri hľadaní ďalších vhodných postupov;
 • informácie z oblasti sociálnej, právnej a trestnej.

Prostredníctvom krízovej telefonickej linky máte možnosť konzultovať svoju situáciu s odbornou poradkyňou. Takto môžete rýchlo, bezpečne a bezplatne (stačí, keď prezvoníte na jedno z mobilných čísel a poradkyňa Vám zavolá späť) dostať erudovanú pomoc a podporu. Podľa potreby môžete sebe alebo svojim blízkym na diaľku zabezpečiť náležitú pomoc (napr. políciu, rýchlu záchrannú službu...)

 

KRÍZOVÁ TELEFONICKÁ LINKA:
pondelok – piatok
od 7:00 do 18:00
0907 346 374 Martin
0940 948 947 Ružomberok

 

MÔŽETE NÁS KONTAKTOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU (oz.zenavtiesni@gmail.com) ALEBO ONLINE PORADNE

E-mailové poradenstvo poskytujeme anonymne ženám, ktoré zažívajú násilie alebo ich blízkym, ktoré a ktorí hľadajú pomoc. Online poradňa môže byť pre Vás rýchla forma, ako získať informácie a ostať v anonymite.

Chceme Vám pomôcť. Pre nás ste dôležitá VY. Je len na Vás, či nám napíšete.
Získané informácie sú dôverné. Cieľom online poradenstva je zabezpečiť odbornú pomoc ženám po útoku, ženám zažívajúcim násilie (psychické, fyzické, ekonomické, sexualizované). Pomôžeme Vám zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, naštartovať proces odpútania sa od zneužívateľa, prípadne Vás nasmerovať k špecialistovi. Pokúsime sa Vám vytvoriť šancu potrebnú na znovuvybudovanie si nového života bez násilia.

 

OSOBNÁ ASISTENCIA

 

Klientkam poskytujeme službu:

 • sociálnej asistencie, tzn. sprevádzanie na úrady, súdy a iné inštitúcie;
 • prípravu na súdne pojednávania;
 • zastupovanie v trestných konaniach (len v Žilinskom kraji);
 • pomoc a rady pri spisovaní návrhov (na rôzne súdne konania), trestného oznámenia, žiadostí.