O projekte

Projekt Bezpečná cesta z násilia je zameraný na komplexnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Hlavnou aktivitou projektu je zabezpečenie dostupnosti špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, zvýšenie počtu žien, ktoré budú môcť vyhľadať odbornú pomoc.

Projekt je určený práve pre ženy, ktoré potrebujú špecifické poradenstvo, bezpečný priestor, relevantné informácie a pomoc. Cieľom projektu je udržanie a zvýšenie dostupnosti poskytovania bezplatného komplexného špecializovaného poradenstva ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, a tým prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

V našej poradni sme v roku 2020 zaznamenali o 40 % viac osobných kontaktov s klientelou a o 41 % viac volaní na krízovú linku oproti roku 2019. Nárast klientely pripisujeme i COVID pandémii. V súčasnosti nás kontaktuje 3-násobné množstvo klientok oproti minulým rokom.

Projekt Bezpečná cesta z násilia pozostáva zo 7 aktivít, a to:

  1. poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch;
  2. poskytovanie programov pre deti, ktoré sú svedkami násilia na matke alebo obeťami násilia v rodine;
  3. prehlbovanie vzdelávania zamestnankýň poradne a spolupracujúcich inštitúcií (ÚPSVaR, polícia…);
  4. realizácia kampaní pre verejnosť a distribúcia vzdelávacích a propagačných materiálov pre spolupracujúce inštitúcie;
  5. multiinštitucionálna spolupráca cielená na zamedzenie výskytu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch;
  6. poskytovanie skupinových supervízií pomáhajúcim organizáciám v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch;
  7. otvorenie pobočky poradne v Ružomberku.

PARTNEROM projektu je MyMamy, o.z., s ktorým nás viaže dlhodobá spolupráca, rovnaké ciele i východiská v poskytovaní pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Viac informácií a kontakt na občianske združenie MyMamy nájdete na: https://www.mymamy.sk/kontakt/.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.