Norway grants
Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Slovenská Republika
background

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Atmosféra v spoločnosti je ovplyvňovaná rôznymi skupinami ľudí, ktoré ohrozujú základné práva žien. Vieme, že mnohé ženy sú vystavené riziku chudoby, obchodovaniu so ženami, nerovnosti v platovom odmeňovaní, ale aj pretrvávajúcim rodovým stereotypom. Preto sme sa rozhodli zorganizovať túto kampaň, ktorá je zameraná na osvetu verejnosti, prevenciu v oblasti rodovej rovnosti. Kampaň Ženské práva je ľudské práva bude priestorom pre iný uhol pohľadu na rolu žien a mužov, dcér a synov, matiek a otcov, zamestnankýň a zamestnancov. Špeciálny priestor budeme venovať rómskym ženám, ktoré majú menší prístup k informáciám ako ženy z majority.

Kampaň bude prebiehať na sociálnych sieťach, v rokoch 2022 a 2023 zrealizujeme výstavu a pripravíme aj reklamný spot k téme rodovej rovnosti.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.PODPORILI NÁS