Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Atmosféra v spoločnosti je ovplyvňovaná rôznymi skupinami ľudí, ktoré ohrozujú základné práva žien. Vieme, že mnohé ženy sú vystavené riziku chudoby, obchodovaniu so ženami, nerovnosti v platovom odmeňovaní, ale aj pretrvávajúcim rodovým stereotypom. Preto sme sa rozhodli zorganizovať túto kampaň, ktorá je zameraná na osvetu verejnosti, prevenciu v oblasti rodovej rovnosti. Kampaň Ženské práva sú ľudské práva je priestorom pre iný uhol pohľadu na rolu žien a mužov, dcér a synov, matiek a otcov, zamestnankýň a zamestnancov. Špeciálny priestor venujeme rómskym ženám, ktoré majú menší prístup k informáciám ako ženy z majority.

 

Kampaň od roku 2022 prebieha na sociálnych sieťach a na verejných výstavách. Ku kampani sú pripravené aj reklamné spoty k téme rodovej rovnosti.

 

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.