Poznám ženu zažívajúcu násilie

Násilie na ženách sa odohráva za zavretými dverami domácností.

Množstvo ľudí sa stále dištancuje od pomoci žene zažívajúcej násilie v partnerskom vzťahu a tvrdí, že je to len vec rodiny alebo manželov, ktorí si musia svoje problémy vyriešiť sami. Žena tak zostáva s týmto problémom sama. Mnohé naše kamarátky, známe, kolegyne, susedky zažívajú násilie, ale boja sa o ňom hovoriť. Už tým, že ste si vyhľadali našu stránku, dávate najavo, že svojej kamarátke, známej, kolegyni, susedke chcete pomôcť.

Nie ste si istá či istý, či ide o osobu zažívajúcu násilie? Pomôžu Vám nasledujúce indície, ktoré zažíva žena, na ktorej je páchané násilie:

 • izolácia – žena sa nemôže stretávať s rodinou alebo kamarátkami či kamarátmi;
 • žiarlivosť – jej partner alebo manžel je žiarlivý, príliš majetnícky;
 • kontrola – jej partner alebo manžel kontroluje jej osobné veci, telefón, e-mail;
 • zranenia – žena má modriny alebo iné zranenia, ktorých vznik nevie vysvetliť, alebo sa zranenia opakujú a vysvetlenie nie je dostatočné;
 • strach – žena sa bojí reakcií svojho partnera alebo manžela;
 • bagatelizácia – žena ospravedlňuje násilné správanie svojho partnera alebo manžela alebo ho zľahčuje;
 • finančná závislosť – žena nemá prístup k financiám, musí si ich pýtať od svojho manžela alebo partnera.

Ak viete o násilí v rodine, môže byť pre vás ťažké opýtať sa na násilie ženy tak, aby ste sa jej nedotkli, nezranili ju. Môžete mať pocit strachu alebo obavy, ako táto žena bude reagovať. Napriek tomu je dôležité prelomiť bariéru mlčania a citlivo sa na násilie v rodine opýtať. Žena sa za násilie často hanbí, schováva ho a minimalizuje jeho dopady. Pomenovanie problému a nasmerovanie k jeho riešeniu môže pomôcť žene cyklus násilia zastaviť.

Ak ste sa rozhodli o svojom podozrení so ženou hovoriť, tak:

 • sa nesprávajte ľahostajne, pretože vaša ľahostajnosť umožňuje iným páchať násilie;
 • povzbudzujte ženu zažívajúcu násilie, aby o násilí hovorila;
 • dajte jej najavo, že mnoho žien zažíva podobnú situáciu, a že každá situácia má nejaké riešenie;
 • dôverujte jej, nebagatelizujte jej problém, stojte na jej strane, neospravedlňujte násilníka;
 • povedzte jej, že nikto si nezaslúži, aby bol vystavovaný násiliu,
 • do ničoho ju nenúťte, ona sama sa musí rozhodnúť, čo urobí;
 • ponúknite jej, že u Vás môže v prípade ohrozenia prespať;
 • ponúknite jej pomoc (napr. asistenciu k lekárovi, na políciu, k advokátovi);
 • pomôžte jej ohlásiť útok na polícii, ak sa pre takéto riešenie rozhodne;
 • pokiaľ sú svedkami alebo priamymi obeťami násilia maloleté deti, hovorte o násilí na deťoch, povedzte, že by o celej situácii mala informovať Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately;
 • povedzte jej, že nikto nemôže násilie zvládnuť sám, a poskytnite jej kontakty na odborníkov;
 • snažte sa dozvedieť čo najviac o problematike násilia v rodine;
 • nekonfrontujte sa s násilníkom;
 • pomôžte žene vytvoriť bezpečnostný plán.

Nezabudnite, že za násilie môže vždy len ten, kto ho pácha!