Kampane

Publicita a diseminácia

Prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky chceme bojovať proti násiliu páchanému na ženách. Pripravili sme preto vzdelávacie materiály pre pomáhajúce organizácie. Vzdelávame verejnosť v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Chceme, aby sa o našej poradni dozvedelo čo najviac žien zažívajúcich násilie. Preto robíme osvetu o sexuálnej a sexualizovanej forme násilia. Hovoríme o tom, že aj deti, ktoré sú svedkami násilia páchaného na ženách, zažívajú násilie a treba im venovať pozornosť.

Partnerom projektu je občianske združenie MyMamy https://www.mymamy.sk/kontakt/, ktoré pripravuje kampane v Prešovskom kraji.

Projekt je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.