Ako pomôcť kamarátke

Ak máš kamarátku, ktorá zažíva násilie od svojho priateľa, môžeš jej pomôcť tak, že prejavíš o ňu záujem a ponúkneš jej pomoc.

- Počúvaj ju. Neskáč jej do reči.
- Ver jej.
- Nebagatelizuj správanie jej priateľa a podpor ju, aby ani ona nezľahčovala jeho násilné správanie. Ak by jeho správanie obhajovala, ak by hovorila o tom, že to nie je až také zlé, pripomeň jej, že násilie je vážna vec.
- Nesúď ju.
- Neobviňuj ju. Za násilie, ktoré zažíva, sa môže obviňovať ona sama. Uisti ju, že nie je zodpovedná za násilie. Povedz jej, že to nie je jej vina.
- Uisti kamarátku, že pre násilie nie je žiadne ospravedlnenie. Násilie si nikto nezaslúži.
- Poskytni jej číslo na našu krízovú telefonickú linku 0907 346 374 alebo 0940 948 947, kde jej bezplatne poskytneme podporu, pomoc a špecializované poradenstvo.

Mýty o násilí z pohľadu kamarátky dievčaťa, ktoré zažíva násilie vo vzťahu:
Mýtus: Prečo mám riešiť jej problém – nie je to len jej osobný problém?
Skutočnosť: Násilie nie je osobný problém, je to spoločenský problém, je to trestný čin. Nikto nemá právo druhému ubližovať.

Mýtus: Nemôže to byť také strašné.
Skutočnosť: Ženy a dievčatá majú skôr tendenciu bagatelizovať násilie. Častou príčinou zranení žien je práve násilie od priateľa.

Mýtus: Násilie sa nemôže diať ani mojej susedke, ani mojej kamarátke, jej vzťah je krátky.
Skutočnosť: K násiliu dochádza naprieč celou spoločnosťou, žiadne miesto nie je imúnne. Podľa našich interných štatistík 20 % dievčat na stredných školách má skúsenosť s násilím, či už priamu alebo nepriamu (násilie zažíva rodinná príslušníčka, známa, susedka, kamarátka). Varovné signály násilia vo vzťahu je možné odpozorovať už na začiatku vzťahu.

Mýtus: Musela ho vyprovokovať.
Skutočnosť: Za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha. Kamarátkino správanie nie je dôvod, aby niekto na nej páchal násilie.

Mýtus: Keby to bolo také zlé, tak by ho opustila.
Skutočnosť: Žiaden vzťah nie je ľahké ukončiť. Hlavne ten, v ktorom priateľ pácha násilie, je náročné skončiť. Kamarátke môže brániť odísť z takého vzťahu napríklad strach o svoje zdravie či život, nádej, že sa jej priateľ zmení. Kamarátka môže byť na ňom finančné závislá, priateľ ju môže vydierať, atď.

Mýtus: Ja ho poznám – je to príjemný chlapec.
Skutočnosť: Násilní muži majú zväčša masku - dvojitú tvár. Jednu ukazujú na verejnosti, kde dokážu byť milí, šarmantní, vtipní, nápomocní, galantní ku priateľke, pričom ich druhá tvár sa ukazuje iba v súkromí vo vzťahu – medzi štyrmi stenami, bez svedkov. To, aký vie byť ten chlapec za zavretými dverami, nevieš, preto ver kamarátke.

Mýtus: Keby chcela pomoc, požiada o ňu.
Skutočnosť: Tvoja kamarátka sa možno bojí komukoľvek povedať o svojej situácii. Môže sa hanbiť hovoriť o tom, čo zažíva. Nie je si istá, ako budeš reagovať.

Mýtus: Zdá sa mi, že ma kamarátka nechce ani vidieť. Neviem vôbec, či sme ešte kamarátky.
Skutočnosť: Násilník sa vo vzťahu často snaží svoju priateľku izolovať od kamarátok, rodiny. Chce totálnu kontrolu nad priateľkou a nechce, aby hovorila s druhými. Je dôležité snažiť sa jej dať najavo, že si tu stále pre ňu a bojíš sa o ňu.