Varovné signály

Násilie nezačína po niekoľkých rokoch spolužitia. Práve naopak. Na začiatku partnerského vzťahu sú pozorovateľné niektoré signály poukazujúce na násilné správanie, aj keď sú nevýrazné. Často tieto signály prehliadame, spočiatku ich ospravedlňujeme a veríme, že násilník sa zmení vďaka láske.

Násilie vo vzťahu nie je medzi mladými ľuďmi neznámym pojmom. Až tretina mladých ľudí z celého sveta vo veku 13 až 17 rokov hovorí, že majú buď oni sami, alebo ich kamarátky a kamaráti skúsenosti s násilím. V prieskumoch priznalo každé desiate dievča vo veku 17 až 22 rokov, že ju jej priateľ bije, ponižuje alebo obmedzuje.

Buď ostražitá, ak tvoj priateľ:

 • trvá na rýchlom zblížení sa vo vzťahu;
 • je extrémne vlastnícky alebo žiarlivý a ospravedlňuje to tým, že to je prejav jeho lásky k tebe;
 • je niekedy milý (hlavne pred rodinou a kamarátmi či kamarátkami) a niekedy vulgárny (hlavne v súkromí) - má masku - dvojitú tvár;
 • kontroluje ti telefón, maily;
 • presadzuje stereotypné názory na úlohy mužov a žien (rodové roly), hovorí pohŕdavo o ženách;
 • kritizuje tvoj vzhľad a konanie;
 • ponižuje ťa, kričí na teba, manipuluje tebou;
 • chce, aby si sa vzdala svojich aktivít a koníčkov;
 • trvá na tom, že nemáš tráviť čas s príbuznými alebo priateľmi;
 • vyrástol v rodine, kde sa vyskytlo násilie;
 • v minulosti už niekoho napadol alebo zbil;
 • za svoje konanie nepreberá zodpovednosť;
 • často pije a užíva drogy, ktoré menia jeho správanie na agresívne, a potom svoje správanie ospravedlňuje tým, že bol pod vplyvom alkoholu a drog;
 • vyhráža sa samovraždou alebo zabitím (napr. keby si ho opustila);
 • obviňuje druhých za svoje zlyhania a ťažkosti;
 • má hanlivé poznámky o druhých;
 • stráca kontrolu nad svojim konaním, je impulzívny, máva výbuchy zlosti.

Výskyt viacerých signálov navzájom môže byť znakom násilného správania, preto neignoruj túto skutočnosť. Ak sa vo vzťahu necítiš dobre, je lepšie čím skôr tento vzťah ukončiť, pretože tvoj priateľ – násilník – sa nikdy nezmení.