Projekty

Projekty 2023

Názov projektu: Intervenčné centrum Donor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie oz ŽENA V TIESNI je intervenčným centrom, čo znamená, že poskytujeme odbornú pomoc obetiam domáceho násilia. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Názov projektu: Ženské práva... Continue reading

Projekty 2022

Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva Donor: Nórske granty, štátny rozpočet Slovenskej republiky Projekt Ženské práva sú ľudské práva je dlhodobý projekt podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci tohto projektu sú každoročne realizované tri aktivity, a to vzdelávanie z... Continue reading

Projekty 2021

Názov projektu: Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky Dotácia Úradu vlády nám umožnila zachovanie úplnej formy poskytovania špecializovaného poradenstva a komplexnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch. Názov projektu: Nový domov Donor: Ikea IKEA sa zaviazala, že do roku 2022 prispeje... Continue reading

Projekty 2020

Názov projektu: Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia bola určená na pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním ambulantných služieb obetiam domáceho násilia a ich deťom. Názov projektu: Poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona 274/2017 z.z.... Continue reading

Projekty 2019

Názov projektu: Násilie na ženách nie je mýtus Donor: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Projekt bol zameraný na podporu rozvoja služieb a opatrení pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Hlavným cieľom bolo poskytovanie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych... Continue reading

Projekty 2018

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva Donor: Žilinský samosprávny kraj Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2018 prispel OZ Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského... Continue reading

Projekty 2017

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva Donor: Žilinský samosprávny kraj Žilinský samosprávny kraj aj v roku 2017 prispel OZ Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Finančná pomoc Žilinského... Continue reading