Projekty 2021

Názov projektu: Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia
Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Dotácia Úradu vlády nám umožnila zachovanie úplnej formy poskytovania špecializovaného poradenstva a komplexnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch.

Názov projektu: Nový domov
Donor: Ikea
IKEA sa zaviazala, že do roku 2022 prispeje k zvýšeniu povedomia o domácom násilí, podporí vzdelávanie odborníkov a zabezpečí lepší prístup k ochrane, podpore a ubytovaniu pre obete domáceho násilia. Tento záväzok postupne napĺňame. Začiatkom novembra sme kompletne navrhli a zariadili dva krízové byty na strednom Slovensku pre ženy a deti unikajúce z násilného vzťahu.

Názov projektu: Dotácia mesta Martin
Donor: Mesto Martin
Prostredníctvom dotácie sanujeme pomoc prostredníctvom krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a preventívnych aktivít.

Názov projektu: Dotácia...
Donor: Mesto Vrútky
Prostredníctvom dotácie sanujeme pomoc prostredníctvom krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch.

Názov projektu: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Donor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Dotácia MPSVR nám umožnila zachovanie úplnej formy poskytovania špecializovaného poradenstva a komplexnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch.

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj už niekoľko rokov finančne podporuje prevádzku našej poradne. Vďaka tejto pomoci dokážeme ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch poskytovať komplexné poradenstvo a prevádzkovať lokálnu krízovú telefonickú linku.

Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva
Donor: Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021 a štátny rozpočet Slovenskej republiky
Tento projekt je zameraný na vzdelávanie laickej verejnosti, a to detí a dospelých, v téme rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. V spolupráci s MyMamy, o.z. sa vzdelávanie realizuje v Žilinskom a Prešovskom kraji a cieľom je stieranie rozdielov vo vnímaní rodovej rovnosti ľudí a postavení žien v spoločnosti.

Názov projektu: na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Z.z.
Donor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dotácia posilňuje poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v párovýchvzťahoch prioritne v regióne Turca, zlepšenie kvality ich podmienok života, bezpečia, posilnenie a prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažných dopadov v dôsledku násilia.

Názov projektu: Bezpečné bývanie
Donor: Dostupný domov, j.s.a.
Vďaka spolupráci so spoločnosťou Dostupný domov, s.a. môžeme klientkam našej poradne poskytnúť bezpečné a dôstojné bývanie. Ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch tak môžu urobiť ďalší krok v odpútaní sa od násilníkov a bývať v bezpečnom priestore, ktorý by si samé bez pomoci okolia nemohli dovoliť. Preto sa chceme poďakovať vedeniu celej spoločnosti Dostupný domov za poskytnutie konkrétnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Názov projektu: Podeľ sa a pomôž
Donor: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Projekt zastrešuje potravinovú zbierku. Zákazníci a zákazníčky martinských predajní majú možnosť darovať časť svojho nákupu do špeciálne označených košov. Vďaka nim majú klientky našej poradne dlhodobý prístup k základným potravinám a drogérii, a to bez ohľadu na to, v akej sociálno-ekonomickej situácii sa nachádzajú. Projekt Podeľ sa a pomôž funguje nepretržite od októbra 2020. Vedeniu Lidl Slovenská republika, v.o.s. ďakujeme za umožnenie pravidelnej a dlhodobej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a pre ich deti a personálu a zákazníčkam i zákazníkom za to, že tento projekt môže fungovať aj naďalej.

Názov projektu: Intervenčné centrum
Donor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
V novembri 2021 sa naša špecializovaná poradňa stala intervenčným centrom pre obete trestného činu domáceho násilia, čím sa vytvorila užšia spolupráca s políciou v Žilinskom kraji v prospech pomoci ľuďom zažívajúcim násilie. Zriadením intervenčného centra sa rozšírila pôsobnosť do tej miery, že kontaktujeme obete trestného činu domáceho násilia na základe informácie o vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia, čím sa ku komplexnej pomoci dostávajú aj osoby, ktoré predtým o našej činnosti nevedeli alebo z rôznych dôvodov našu pomoc nevyhľadali.

Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva
Donor: Nórsky finančný mechanizmus, štátny rozpočet SR
OZ ŽENA V TIESNI realizuje do apríla 2024 projekt Ženské práva sú ľudské práva. V rámci projektu budú realizované aktivity:
1. Vzdelávanie Ženské práva sú ľudské práva
2. Kampaň Ženské práva sú ľudské práva
3. Redizajn webovej stránky
4. Kampaň 16 dní aktivizmu

O realizácii jednotlivých aktivít budeme priebežne informovať na našej webovej stránke. Projekt je podporený v rámci programu "Domáce a rodovo podmienené násilie" spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Posted in 2021, Projekty.