Projekty 2022

Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva
Donor: Nórske granty, štátny rozpočet Slovenskej republiky
Projekt Ženské práva sú ľudské práva je dlhodobý projekt podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci tohto projektu sú každoročne realizované tri aktivity, a to vzdelávanie z názvom Ženské práva sú ľudské práva, kampaň s názvom Ženské práva sú ľudské práva, a kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. V rámci tohto projektu bola webová stránka www.zenavtiesni.sk redizajnovaná.

Názov projektu: Bezpečná cesta z násilia
Donor: Nórske granty, štátny rozpočet Slovenskej republiky
Projekt Bezpečná cesta z násilia je dlhodobý projekt podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci tohto projektu je každoročne realizovaných šesť aktivít, a to poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, poskytovanie programov pre deti, ktoré sú svedkami násilie na matke alebo obeťami násilia v rodine, prehlbovanie vzdelávania zamestnankýň poradne a spolupracujúcich inštitúcií, realizácia kampaní pre verejnosť a pripravenie vzdelávacích a propagačných materiálov pre spolupracujúce inštitúcie, multiinštitucionálna spolupráca cielená na zamedzenie výskytu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a poskytovanie skupinových supervízií pomáhajúcim organizáciám v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Súčasťou projektu je aj otvorenie novej pobočky poradne v Ružomberku.

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj pravidelne prispieva občianskemu združeniu Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, čím aj v roku 2022 pomohol k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich náročnej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Názov projektu: Podeľ sa a pomôž
Donor: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Spoločnosť Lidl Slovensko, v.o.s. nám dlhodobo ponúka potravinovú pomoc pre klientky našej poradne. Do projektu sa zapájajú aj zákazníčky a zákazníci predajní, ako aj samotné predavačky a predavači tým, že zo svojho nákupu darujú potraviny do zberných košov vystavených v predajniach Lidl v meste Martin.

Názov projektu: Materiálna pomoc
Donor: Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Spoločnosť Kaufland Slovensko, v.o.s. nám ponúka materiálnu pomoc pre klientky našej poradne. Ide o kozmetiku, drogériu, oblečenie, veci do domácnosti a záhrady, ktoré sú z dôvodu poškodeného alebo chýbajúceho obalu nepredajné, ale tovar nie je poškodený.

Názov projektu: Bezpečné bývanie
Donor: Dostupný domov, j.s.a.
Vďaka spolupráci so spoločnosťou Dostupný domov, j.s.a. môžeme klientkam našej poradne dlhodobo poskytovať bezpečné a dôstojné bývanie. Ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch tak môžu urobiť ďalší krok v odpútaní sa od násilníkov a bývať v bezpečnom priestore, ktorý by si samé bez pomoci okolia nemohli dovoliť. Preto ďakujeme vedeniu celej spoločnosti Dostupný domov za poskytnutie konkrétnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Názov projektu: Zariadenie krízových bytov
Donor: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla finančnú dotáciu na zariadenie krízových bytov, ktoré sú určené na dočasné krízové ubytovanie pre naše klientky – ženy zažívajúce násilie a ich deti. Byty sú miestom bezpečia, kde sa klientky a ich deti po odchode alebo úteku od násilného manžela/partnera/otca môžu ukryť, oddýchnuť si, zotaviť sa a začať nový život bez násilníka. Keď ženy s deťmi utekajú od násilníka, majú so sebou len najnevyhnutnejšie osobné veci, sú v zložitej finančnej situácii. Byty sme preto zariadili tak, aby ženy s deťmi, ktoré v nich bývajú, mali zabezpečené potrebné materiálne veci pre každodenný život. V bytoch je dostupné plnohodnotné vybavenie na varenie, spanie, hygienu, učenie.

Názov projektu: Finančný dar a propagácia poradne
Donor: Kompot.sk, Well done, s.r.o.
Kompot.sk je eshop, ktorý sa podieľal na výrobe mikín Stvora, ktoré následne predáva. Čiastočný zisk z predaja týchto mikín nám daruje na pomoc ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Kúpou produktu tak nielenže ich zákazníci a zákazníčky získali pekný kúsok z limitovanej kolekcie, ale podporili aj činnosť našej poradne. Zároveň sa Kompot.sk podieľal na propagácii poradne prostredníctvom príspevkov na sociálnych sieťach.

Názov projektu: Láskou proti násiliu
Donor: Evanjelická spojená škola v Martine
Evanjelická spojená škola tesne pred Vianocami zorganizovala potravinovú a finančnú zbierku pre klientky našej poradne, vďaka čomu si mohli pripraviť oveľa krajšie vianočné sviatky. Zároveň žiaci a žiačky školy nakúpili deťom našich klientok vianočné darčeky, za čo im v mene detí aj klientok ďakujeme.

Posted in 2022, Projekty.