Projekty 2024

Názov projektu: Intervenčné centrum
Donor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie oz ŽENA V TIESNI je intervenčným centrom, čo znamená, že poskytujeme odbornú pomoc obetiam domáceho násilia. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

Názov projektu: Ženské práva sú ľudské práva
Donor: Nórske granty, štátny rozpočet Slovenskej republiky
Projekt Ženské práva sú ľudské práva je dlhodobý projekt podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci tohto projektu sú každoročne realizované tri aktivity, a to vzdelávanie z názvom Ženské práva sú ľudské práva, kampaň s názvom Ženské práva sú ľudské práva, a kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. V rámci tohto projektu bola webová stránka www.zenavtiesni.sk redizajnovaná.

Názov projektu: Bezpečná cesta z násilia
Donor: Nórske granty, štátny rozpočet Slovenskej republiky
Projekt Bezpečná cesta z násilia je dlhodobý projekt podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je spolufinancovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci tohto projektu je každoročne realizovaných šesť aktivít, a to poskytovanie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch, poskytovanie programov pre deti, ktoré sú svedkami násilie na matke alebo obeťami násilia v rodine, prehlbovanie vzdelávania zamestnankýň poradne a spolupracujúcich inštitúcií, realizácia kampaní pre verejnosť a pripravenie vzdelávacích a propagačných materiálov pre spolupracujúce inštitúcie, multiinštitucionálna spolupráca cielená na zamedzenie výskytu násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a poskytovanie skupinových supervízií pomáhajúcim organizáciám v téme násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Súčasťou projektu je aj otvorenie novej pobočky poradne v Ružomberku.

Názov projektu: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – špecializovaného sociálneho poradenstva
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj pravidelne prispieva občianskemu združeniu Žena v tiesni na prevádzku špecializovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie, čím aj v roku 2024 pomohol k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Finančná pomoc Žilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú pomoc a podporu v období ich náročnej životnej situácie, pretože príspevok je využitý na zabezpečenie chodu poradne a udržanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Názov projektu: Podeľ sa a pomôž
Donor: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Spoločnosť Lidl Slovensko, v.o.s. nám dlhodobo ponúka potravinovú pomoc pre klientky našej poradne. Do projektu sa zapájajú aj zákazníčky a zákazníci predajní, ako aj samotné predavačky a predavači tým, že zo svojho nákupu darujú potraviny do zberných košov vystavených v predajniach Lidl v meste Martin.

Názov projektu: Darovanie nepotravinového tovaru
Donor: Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Spoločnosť Kaufland v.o.s. nám dlhodobo ponúka nepotravinový tovar ako kozmetika, drogéria, oblečenie, veci do domácnosti, ktorý by sa inak nepredal, keďže má poškodený obal. Ďakujeme, že ste sa rozhodli tieto veci nevyhadzovať, ale darovať.

Názov projektu: Bezpečné bývanie
Donor: Dostupný domov, j.s.a.
Vďaka spolupráci so spoločnosťou Dostupný domov, j.s.a. môžeme klientkam našej poradne dlhodobo poskytovať bezpečné a dôstojné bývanie. Ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch tak môžu urobiť ďalší krok v odpútaní sa od násilníkov a bývať v bezpečnom priestore, ktorý by si samé bez pomoci okolia nemohli dovoliť. Preto ďakujeme vedeniu celej spoločnosti Dostupný domov za poskytnutie konkrétnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.

Posted in 2023, Projekty.