Darujte nám 2 %

Pomôžte nám pomáhať. Venujte nám 2 % z dane! Ak ste pracovali ako dobrovoľník či dobrovoľníčka aspoň 40 hodín v roku 2022, máte možnosť venovať 3 % z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej práce. Dôležité termíny: Do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami -> vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec a zamestnankyňa okrem vyhlásenia zasielajú aj Potvrdenie o zaplatení dane). Popis krokov pre venovanie 2 % z dane: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Vyhlásenie nájdete tu: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2021/2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. ĎAKUJEME!

Posted in Aktuality.