Deti zažívajúce násilie v rodine

Deti zažívajúce násilie v rodine nie sú len jeho svedkami, ale stávajú sa priamymi obeťami násilia. Štúdie ukazujú, že deti, ktoré sú opakovane vystavené prítomnosti násilia na matkách, majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku posttraumatickej stresovej poruchy. Majú nižšie sebavedomie, zníženú sebaúctu, dosahujú slabšie výsledky v škole, môžu trpieť úzkosťami či depresiami, prípadne sa zažívané násilie pretavuje do ich agresivity voči spolužiakom a spolužiačkam, súrodencom, mame.

Posted in Aktuality.