Diskusia o ženách zažívajúcich násilie

Vďaka podpore, terapeutickej starostlivosti a zmenám v právnej ochrane sa zvyšuje počet žien, ktoré prehovorili o tom, že zažili nejakú formu násilia v ich intímnych vzťahoch. Avšak stále je množstvo tých, ktoré sú ticho, pričom zažívajú rozličné formy fyzického, psychického, sexuálneho a ekonomického násilia po dlhú dobu života. Počet prípadov násilného správania voči ženám výrazne stúpol aj počas pandémie. Na sprítomnenie tohto faktu vznikol priestorový objekt (Monument pre ženy, ktoré mlčia), ktorý bol vystavený v priestoroch novej synagógy v Žiline. Súčasťou výstavy bola aj diskusia s nami a občianskym združením MyMamy z Prešova, ktorá sa konala 8.6.2023

Posted in Aktuality.