Dobrý otec?

Prítomnosť násilia v rodine je pre dieťa traumatizujúca. Muž, ktorý pácha násilie na svojej partnerke, nemôže byť dobrý otec. V prípade, že partner pácha násilie na svojej partnerke, matke detí, je vysoká pravdepodobnosť, že násilie sa rozšíri aj na deti. 50 až 70 % detí, ktorých matky zažívajú násilie zo strany svojich partnerov, sú takisto zasiahnuté priamym fyzickým, psychickým alebo sexualizovaným násilím.

Posted in Aktuality.