Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň ľudských práv) preto, lebo chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien. Svojou činnosťou podporujeme šírenie myšlienky nulovej tolerancie voči násiliu páchanému na ženách. V období od 25.11.2022 do 10.12.2022 sa zapájame do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Dnešnou aktivitou v rámci kampane je Výstava Vystúp z kruhu násilia v centre mesta Martin. Dnes, 25.11.2022, keď je Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách, môžete aj vy vyjadriť svoj názor k násiliu páchanému na ženách zdieľaním obrázku – Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách – na vašich sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom môže každý a každá z nás povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú.

Posted in Aktuality.