Intervenčné centrum

Naša špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch sa 1.11.2021 stala intervenčným centrom. Poskytujeme pomoc obetiam domáceho násilia v zmysle § 27a ods. 12 Zákona o policajnom zbore. Ak nás chcete požiadať o pomoc, môžete nás kontaktovať na 0907 346 374 a 0911 346 374 a oz.zenavtiesni@gmail.com.

Posted in Aktuality.