Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Predstavujeme vám ďalšie spoty k téme ženských práv. A tu je prvé z nich. Viete, čo feminizmus vlastne je? Sú feministky ženy, ktoré nenávidia mužov? Nie, feministky len chcú, aby si boli ženy a muži rovní. Nič viac, nič menej. My všetci by sme mali byť feministky a feministi a teda podporovať koncept rodovej rovnosti - šíriť presvedčenie, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami.

Posted in Aktuality.