Kampaň Ženské práva sú ľudské práva

Pripravujeme pre vás vzdelávaciu Kampaň Ženské práva sú ľudské práva. Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je rodovo podmienené násilie a preto v rámci kampane budeme zdieľať informácie o téme rodovej rovnosti, rodovej nerovnosti, o rodových stereotypoch a ich vplyve na náš každodenný život. Táto kampaň sa realizuje v rámci projektu Ženské práva sú ľudské práva, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Posted in Aktuality.