Medzigeneračný prenos násilia

Medzigeneračný prenos násilia je dôsledok násilia páchaného v rodinách. Ide o prenos násilných vzorcov správania a výchovných štýlov medzi generáciami. Následkom medzigeneračného prenosu môže byť narastajúce riziko, že sa dieťa bude v budúcnosti správať násilne vo svojich vzťahoch alebo sa stane obeťou. Násilie môžu deti považovať za určitý spôsob riešenia konfliktov a chlapci môžu nadobudnúť voči ženám neúctu. Ak deti zažívajú násilie, učia sa nerovnováhe v mužsko-ženských vzťahoch, keď jedno z pohlaví je vnímané ako menejcenné. Okrem toho, opakované násilie v rodine znižuje citlivosť detí k násiliu.

Posted in Aktuality.