Nová špecializovaná poradňa otvorená

S radosťou vám oznamujeme, že 1.4.2023 otvárame poradňu v Ružomberku na pomoc ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom. Aj v tejto poradni budú naše služby anonymné, bezplatné a dôverné. Otvorenie tejto poradne je súčasťou projektu bezpečná cesta z násilia, ktorý je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Posted in Aktuality.