Skupinové supervízie

V rámci projektu Bezpečná cesta z násilia realizujeme bezplatné online skupinové supervízne stretnutia pre pracovníkov a pracovníčky, ktorí a ktoré poskytujú pomoc a poradenstvo ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Týmito stretnutiami vytvárame pre pomáhajúce profesie priestor na skupinové supervízie prípadových štúdií v téme násilia páchanom na ženách a ich deťoch, kde si môžu zamestnanci a zamestnankyne mimovládnych organizácií vymieňať skúsenosti a poznatky o efektívnej, špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Na supervízne stretnutie môžete priniesť svoj prípad, ktorý by ste chceli skonzultovať. Ďalšie online supervízne stretnutie plánujeme uskutočniť dňa 28.3.2023 od 10:00 do 11:00 a 25.4.2023 od 10:00 do 11:00. V prípade záujmu zúčastniť sa stretnutia, nás kontaktujte emailom na oz.zenavtiesni@gmail.com.

Posted in Aktuality.