Výstava Vystúp z kruhu násilia

Pred pár dňami sme vás informovali o online realizácii výstavy Vystúp z kruhu násilia. Postupne vám cez príbehy žien zažívajúcich násilie chceme priblížiť problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch a poukázať na potrebu nulovej tolerancie voči násiliu. Tu je prvý príbeh: Pani Tamara zatelefonovala do OZ Žena v tiesni po 25-ročnom manželstve. Kontakt na poradňu jej dala suseda, u ktorej sa pred násilným správaním manžela niekoľkokrát ukrývala aj s deťmi. Spolu s manželom a deťmi bývali v ich spoločnom byte. Jej život s manželom bol plný ponižovania. Manžel často popíjal alkohol, nemal stále zamestnanie. Vinil ju za svoje neúspechy. Podceňoval ju ako ženu – matku a manželku - hovoril jej, že svoju rolu nezvláda. Aj keď sa pani Tamara snažila podriadiť jeho pravidlám, vždy si našiel niečo, čo mohol skritizovať. Posledné roky manželstva terorizoval aj ju, aj deti, nútil ich, aby mu chodili kupovať pivo a cigarety. Keď tak neurobili, začal ničiť majetok v byte, vyhrážať sa im, že ich zabije. Keď bol Tamarin manžel pod vplyvom alkoholu, jeho konanie sa stupňovalo. Najčastejšie sa vyhrážal, že niečo vyhodí z okna alebo balkóna, že ich nepustí do bytu, že im niečo spraví, že ich telá ani polícia nenájde, ak niečo proti nemu podniknú. Neraz fyzicky napadol pani Tamaru aj deti. Spočiatku sa hanbili volať políciu, potom mali strach z toho, čo by urobil. Nakoniec sa však situácia stala takou neznesiteľnou, že sa odhodlali vyhľadať pomoc. Po telefonickom hovore pani Tamary do OZ Žena v tiesni bola klientka objednaná na osobné stretnutie, kde mala priestor vyrozprávať svoj príbeh. Keďže sa chcela hlavne rozviesť, spolu s poradkyňou hľadali spôsoby a možnosti riešenia situácie. Po zvážení odhadu nebezpečenstva spísali v poradni na násilníka trestné oznámenie, a zároveň podali na súd návrh na neodkladné opatrenie na zákaz vstupu do bytu. Kým súd nerozhodol o zákaze vstupu, bola pani Tamara s deťmi u susedy. Súd rozhodol o zákaze vstupu násilného manžela do bytu a až vtedy sa vrátila pani Tamara s deťmi do bytu. Za pomoci OZ Žena v tiesni podala na okresný súd aj návrh na rozvod manželstva. Odchod od násilníka nebol jednoduchý. Počas právneho doriešenia situácie sa snažil dostať do bytu, žobronil o peniaze, čakal pani Tamaru pred zamestnaním buď s prosením alebo vyhrážaním sa, aby zmenila svoje rozhodnutie. Momentálne je pani Tamara rozvedená, žije vo vlastnom byte sama so svojimi deťmi a exmanžel je v podmienke a žije v zahraničí. Peniaze z predaja spoločného bytu prepil.

Posted in Aktuality.